Lukijoilta: Aito avioliitto ry on lasten ja nuorten puolella

Anne Majaneva väittää mielipidekirjoituksessaan Ilkka-Pohjalainen -lehdessä 10.8.2021 Aito avioliitto ry:n muuttaneen tai vääristäneen mielipidetiedustelun tulokset ja väittää lopuksi meidän ”vahvistavan mielikuvia, jotka perustuvat paikkansa pitämättömään tietoon ja väittämiin.”

Hän viittaa Ilkka-Pohjalainen -lehdessä olleisiin Aito avioliitto ry:n julkaisemiin tuloksiin Taloustutkimuksen tekemästä mielipidetiedustelusta koskien translain radikaalia muuttamista, tästä tutkimuksesta tehtyyn lehdistötiedotteeseen sekä yhteen mielipidekirjoitukseen Kirkko ja Kaupunki -lehdessä.

Aito avioliitto ry teetti tutkimuksen Taloustutkimus Oy:llä. Tulosten julkaisua varten tehtiin lehdistötiedote, joka on tulosten virallinen dokumentti. Taloustutkimus tarkasti lehdistötiedotteen oikeellisuuden etukäteen ennen sen julkaisua ja hyväksyi sen. Lehdistötiedote jaeltiin kaikkien tiedotusvälineiden käytettäväksi. Se laitettiin myös nettiin esille ja on kaikkien vapaasti luettavissa ja ladattavissa osoitteesta https://aitoavioliitto.fi/radikaalitranslaki.

Siinä näkyy tarkka kysymys, joka kysyttiin ja samoin tarkat tulokset vastauksista. Jokainen voi tehdä omat päätelmänsä näistä, tulokset ovat alkuperäiset ja oikeat.

Tuloksiin tyytymätön mielipidekirjoittaja väitti edelleen, että emme tuo esiin lain tarkoitusta antaa muuttaa oma sukupuoli asiapapereihin ilman lääketieteellistä selvitystä. Tuo ei pidä paikkaansa, tuomme kyllä sen selvästi esille.

Sekä lehdessä että lehdistötiedotteemme alkupuolella lukee: ”Raportissa tuodaan esille mahdollisuus muuttaa sukupuoli vain oikeudellisesti ilman lääketieteellistä prosessia...”

Lääketieteellisen arvioinnin ohittaminen sukupuolta muutettaessa olisi hyvin ongelmallinen asia. Piiloon jäisivät kaikki ne ongelmat, joiden juurisyy on aivan jotain muuta. Nuorilla se on yli 80% tapauksista, joissa nuori hakeutuu hoitoon luullen ongelmiensa syyn olevan omassa sukupuolessa. Todettakoon vielä tässä yhteydessä se lainsäätäjille tärkeä sääntö, että lainsäädännön antamat oikeudet ja sen asettamat velvollisuudet eivät voi perustua yksilön omiin tuntemuksiin, vaan pelkästään objektiivisesti todennettavissa oleviin asioihin yksilöstä. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin ainakin ihmisen synnynnäinen sukupuoli, sillä se on pysyvä biologinen ominaisuus, jota ei voi muuttaa millään lääketieteellisellä keinolla.

Sen sijaan Majanevan mainitsema viittaus Taloustutkimuksen webbisivuilla esiintyvään väitteeseen ei ole voimassa.

Kirkko ja Kaupunki -lehden mielipidekirjoituksesta puuttunut sana ”radikaalissa” lisättiin heti sinne, kun Taloustutkimus oli siitä maininnut. Taloustutkimus ei kuitenkaan ole julkaissut sivuillaan, että asia korjattiin viipymättä. Tekstimme K&K-lehdessä on virheetön: https:// aitoavioliitto.fi/kktrans.

Meillä ei ole esillä mitään perätöntä tietoa ja edistämme lasten ja nuorten etua myös transasioissa.

Arto Jääskeläinen

hallituksen puheenjohtaja

Aito avioliitto ry

Kommentoi