Lukijoilta: Aito valinnanvapaus on tavoittelemisen arvoista

Sote-kritiikistä on tulossa muoti-ilmiö. Näin voisi päätellä esimerkiksi kansanedustajakollega Vesa-Matti Saarakkalan (sin.) sote-ulostulosta viime viikolla. Tämän kritiikin myötä tiedotusvälineet ovat nostaneet uudelleen esiin jo miltei vuosi sitten esittämäni kritiikin hallituksen sote-uudistusta kohtaan.

Pohjalaisen (26.2.) jutusta saattoi saada sen kuvan, että pitäisin sote-uudistuksen valinnanvapautta ongelmallisena. Käsitys on virheellinen. Kannatan nimittäin aitoa valinnanvapautta.

Valitettavasti hallituksen sote-uudistuksessa siitä ei ole kyse, ja sen viimeisetkin rippeet menivät perustuslakivaliokunnan lausunnon myötä. Kritiikkini kohdistuu edelleen sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuuteen, jota pidän ongelmallisena.

Arvioin valinnanvapauden kohtaloa ongelmalliseksi jo vuosi sitten. Se on ongelmallinen ennen muuta EU-oikeuden näkökulmasta. Sote-uudistuksen valinnanvapauslain suhteen on olemassa merkittävä riski, että laki jumiutuu EU-oikeudelliseen tarkasteluun pitkäksi aikaa, eikä sitä voida toimeenpanna samaan aikaan muun uudistuksen kanssa.

On poliittinen päätös, olemmeko valmiita hyväksymään maakuntauudistuksen ilman takeita, että valinnanvapaus lopulta toteutuu halutussa muodossa.

Viime kesänä sen toimeenpanoa vaiheistettiin, eli lykättiin vuodella eteenpäin. Koska hallitus päätti jättää notifikaation tekemättä korkeimman hallinto-oikeuden suosituksesta huolimatta, jää valinnanvapauslain kohtalo epävarmaksi, vaikka se hyväksyttäisiinkin eduskunnassa.

Valinnanvapauslaki joutuisi komission ja EU-tuomioistuimen arvioitavaksi todennäköisesti kanteluiden kautta joka tapauksessa, koska siinä julkisen puolen sote-keskus saa konkurssisuojan vuoksi EU-lainsäädännön kieltämää valtiontukea.

On kiistatonta, että sote-uudistuksen valinnanvapauslakia ei voi säästää Euroopan komission syynäykseltä. Toimivilla sisämarkkinoilla valtiontuki on ankarasti säänneltyä. Euroopan komission valtiontukitarkastelua on mahdotonta päästä pakoon.

Komission jälkikäteinen tarkastelu voisi pahimmillaan tarkoittaa koko valinnanvapausuudistuksen toimeenpanon keskeytymistä osittain tai kokonaan, kunnes komissio on ottanut kantaa järjestelmän valtiontukikysymyksiin EU-oikeuden yhteensopivuuden näkökulmasta. Tällöin maakuntauudistuksen toimeenpano etenisi, mutta valinnanvapaus ei välttämättä kaikilta osin.

Kyse on poliittisesta päätöksestä, ollaanko uudistuksessa valmiita etenemään ilman takeita valinnanvapauslain toteutumisesta kaavaillulla tavalla.

Myös perustuslakivaliokunnan mukaan EU-notifikaatiota olisi vielä arvioitava uudelleen. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan valinnanvapauslain soveltamisen aloittamista tulisi lykätä, mikäli valinnanvapausjärjestelmän laillisuutta ei pystytä varmistamaan EU-oikeuden näkökulmasta.

Viimeksi tämän viikon keskiviikkona sote-saagaan tuli uusi käänne, kun hallitus päätti sittenkin lähettää valinnanvapauslain komission arvioitavaksi niin sanotulla oikeusvarmuusilmoituksella. Edelleen epävarmuutta aiheuttaa, estääkö nyt EU-komissiolle tehtävä ilmoitus uuden lain voimaansaattamisen vai ei.

Toimeenpano saattaa siitä huolimatta keskeytyä yhdestäkin komissiolle tehtävästä kantelusta.

Susanna Koski (kok.)

kansanedustaja

Vaasa

Kommentoi