Lukijoilta: Älä myy Viria Oyj:n arvo-osakettasi

On kyselty Viria Oyj:n (entinen Anvia Oyj) osakkeen arvosta. Ajatuksia ja arvioita edellä olevaan. Virian substanssiarvo eli omaisuuden arvo on yli 2000 euroa/osake. Kiinnostus ja ostohalukkuus ovat selvästi kasvaneet.

Ammattisijoittajat ovat tiedostaneet osakkeen todellisen arvon ja pyrkivät aktiivisesti hankkimaan Virian osakkeita selvästi alihintaan 1000 euroa/osake. Kiinnostusta on lisännyt myös Virian hallituksen esittämä 2016 osingon määrä, mikä on kaksinkertainen eli 100 prosentin nousu vuoden 2015 osinkoon verrattuna.

Esitys ensi toukokuun yhtiökokoukselle 160 euron osingosta on verotuksellisesti edullinen. Virian (Anvia) pienosakkaat toivovat myös jatkossa hyvää osinkopolitiikkaa. Edullisten osakkeiden kalastajat ovat myös huomanneet tämän hyvän osinkotuoton.

Kiinnostusta on lisännyt myös Virian strategia, joka tähtää selkeään kasvuun, kannattavuuteen ja mahdolliseen listautumiseen tulevina vuosina.

Viria Oyj:n yhtiön omaisuuden arvo huomioiden 1000 euron tarjous osakkeelta on reippaasti alihintainen. Älä myy arvo-osakettasi, vaan käytä äänivaltaasi joko osallistumalla yhtiökokoukseen tai antamalla valtakirjan. Pitämällä osakkeen saa hyvän osingon eikä mitään tule menettämään. Myymällä nyt häviää varmasti.

RAIMO RISTILÄ

puheenjohtaja Virian pienosakkaat ry:n hallituksen puolesta

Kommentoi