Lukijoilta: Alvar Aalto -säätiöllä erilainen näkemys hankkeen kulusta

Alvar Aalto -säätiö haluaa tuoda esille näkemyksensä Ilkka-Pohjalaisessa 8.10.2021 julkaistuun artikkeliin Sedun rakennushankkeesta sekä kaupungin 7.10.2021 päiväämään tiedotteeseen.

Alvar Aalto -säätiö antoi Sedun hankkeesta kriittisen lausuntonsa 2.3.2021 saatuaan poikkeamislupavasta lausuntopyynnön. Aalto-säätiö ei ole ollut osallisena hankkeessa eikä sen kehittelyssä kyseistä lausuntoa ja 3.5.2021 pidettyä kokousta lukuun ottamatta. Säätiön pyynnöstä kokouksen aineistoksi laadittiin mallinnokset, joilla osoitettiin, ettei poikkeamisluvan uudisrakennus vaikuta kaupungintalon ja Aalto-kirjaston välisen aukion näkymiin.

Mainitussa kokouksessa säätiö toi esille paheksuntansa hankkeen menettelytavoista poikkeamislupana normaalin maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyn sijaan. Hanke kuitenkin todettiin niin kiireiseksi, ettei kaavoitusprosessille nähty olevan aikaa. Lisäksi todettiin rakennuksen arkkitehtoninen tavanomaisuus esimerkiksi kilpailun keinoin löydettyyn Apila-kirjastoon verrattuna. Alvar Aalto -säätiöllä ei kuitenkaan ole juridista mahdollisuutta edellyttää esimerkiksi arkkitehtuurikilpailujen järjestämistä eikä Aalto-keskuksesta tehty rakennussuojelulain päätös ulotu samassa korttelissa sijaitseviin muihin rakennuksiin.

Kokouksen jälkeen säätiötä ei ole tiedotettu hankkeesta tai tontin eteläosan kaavoituksesta, eikä se ole osallistunut niiden valmisteluun. Kaupunki on esittänyt hankkeen kulusta tiedotteessaan näkemyksiä, joihin säätiö haluaa esittää vastineensa. Hankkeesta maaliskuussa annettu lausunto on säätiön näkökulma. ”Hyvän yhteistyön” korostaminen kaupungin tiedotteessa ja lehtikirjoituksessa ei vastaa Aalto-säätiön näkemystä hankkeen kulusta. Säätiö paheksuu, ettei tiedotteen sisällöistä keskusteltu säätiön kanssa ja säätiöstä muodostetaan kuva hankkeen puoltajana. Voimassa olevaa koulutusyhtymän tontin asemakaavaa ei liene koskaan ajateltu uudisrakentamisen suunnittelua ohjaavaksi, vaan ainoastaan ympäristön mittakaavaa säilyttäväksi. Uudisrakentamisen tarkka pohdinta näin tärkeällä paikalla, maailmanlaajuisesti arvostetun arkkitehtuurikohteen korttelissa on erittäin tervetullutta.

Säätiö esittää samalla kiitoksensa Eteläpohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistykselle ja Alvar Aalto -seura Alvariania ry:lle hyvästä, aktiivisesta ja monipuolisesta työstä alueen rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön puolesta.

Tommi Lindh

toimitusjohtaja

Jonas Malmberg

yliarkkitehti

Alvar Aalto -säätiö

Kommentoi