Lukijoilta: Ammatillisen maatalousalan opetuksen haasteita

Etelä-Pohjanmaalla toimii kolme toisen asteen maatalousalan opetuksen järjestäjää: Järviseudun ammatti-instituutti (JAMI), Koulutuskuntayhtymä Sedu ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi. Fyysiset koulutuspaikat ovat Alajärvellä, Ilmajoella ja Kauhajoella. Kauimpana toisistaan ovat Alajärvi ja Kauhajoki, joiden välillä on 120 kilometrin matka. Tämä taittuu 1,5 tunnissa. Ilmajoelta matkustaa Alajärvelle yhdessä tunnissa sekä Kauhajoelle noin puolessa tunnissa.

Koulutusten järjestäjien on noudatettava yhtäläisiä, valtakunnallisia perusteita eli opetussuunnitelmia. Ne muodostuvat tutkinnon osista, joiden tulee perustutkinnossa muodostaa 180 opintopistettä. Karkeasti jaettuna kaikille pakollisia tutkinnon osia on 61 % koko tutkinnosta. Pakollisilla tarkoitetaan osia, joita opiskelija ei voi valita tai jättää pois. Valinnaiset tutkinnon osat muodostavat 39 %.

Opetuksen järjestäjien kannalta haastavin kohta piilee valinnaisissa tutkinnon osissa. Tämä johtuu niiden lukumäärästä. Opiskelijalle on tarjolla valtakunnallisesti suunniteltuja valinnaisia tutkinnon osia 25 kpl. Lisäksi opiskelija voi ottaa yhden tutkinnon osan muista tutkinnoista sekä tehdä korkeakouluopintoja. Kokonaismäärää saattaa kasvattaa myös koulutuksen järjestäjien tekemät omat, paikalliset tutkinnon osat.

Periaatteessa yksilöllinen valinnaisuus sekä oman polun kulkeminen ovat nykyarvojen mukaisia. Opiskelijan kannalta hieno asia tuo koulutuksen järjestäjälle kysymyksen: Miten mahdollistaa opiskelijalle aito valinnaisuus ja laadukas opetus siedettävällä kustannusrakenteella? Taustalla vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan maatalousalan rakennemuutoksen jatkuminen. Maatalousyritysten lukumäärä on laskenut Luonnonvarakeskuksen mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2019 mennessä 676 kpl eli 11,4 %. Koulutustarve perustutkintopuolella siis vähenee.

Pienet ryhmät eivät ole ainoa haaste, sillä oman lisänsä tuo henkilökunnan ammattitaitoisuus erilaisten tutkinnon osien toteuttamisessa sekä henkilökunnan riittävyys. Miten hankkia ja ylläpitää henkilökunnassa osaamista yli 25 eri tutkinnon osaan? Miten järjestetään lukujärjestykset siten, että opiskelijalla on viikolla täydet päivät?

Ehdotan ratkaisuksi maakunnallista koulutuksen järjestäjien kesken toteutettavaa työnjakoa. Työnjaon kohteeksi tulisivat valinnaiset tutkinnon osat, jotka yhteisesti jaettaisiin kolmen järjestäjän kesken. Näin 25 supistuu 8–9 kappaleeseen yhtä järjestäjää kohti. Lyhyiden etäisyyksien vuoksi, joko opiskelijat tai opettaja voisivat siirtyä kunnasta toiseen.

Vaihtoehtoisesti hyödynnetään osin digitaalisuutta etäopetuksessa. Jokainen koulutuksen järjestäjä pystyisi nyt keskittymään ja erikoistamaan koulutustarjontaansa paremmin kuin aikaisemmin.

Valituista tutkinnon osista muodostuisi jokaisen koulutusjärjestäjän ydinosaamisalue, joka mahdollistaisi keskittymisen koulutusasteen nostamiseen (perustutkinnosta ammattitutkintoon ja lopulta erikoisammattitutkintoon asti).

Ville Ketomäki

Ilmajoki

Kommentoi