Lukijoilta: Anarkia ei kuulu kirkkoon

Muutama viikko sitten niin sanottu elokapina Helsingin kaduilla herätti keskustelua ja hämmennystä. Mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisin käskyjä, vaan estivät liikenteen kadulla ja kieltäytyivät poistumasta.

Vastaavia anarkistisia ilmiöitä on noussut esiin viime vuosina useampia. Anarkialla viitataan yhteiskunnan tilaan, jossa hallintoa ei ole tai eletään muuten laittomuustilassa tai sekasorrossa.

Jotkut ihailevat kyseistä tilaa ja pitävät sitä jopa yhteiskuntajärjestyksen todellisena ilmentymänä. Kreikan sana tarkoittaa suoraan käännettynä esivallan kieltämistä.

Kirkon lainsäätäjänä ja esimiehenä ihmetyttää ja hämmentää vallalla oleva anarkistinen toiminta kirkon sisällä.

Kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Päätökset tehdään demokraattisesti, tietyissä asioissa vaaditaan määräenemmistöä. Kirkon lainsäädäntö tunnustaa korkeimmaksi auktoriteetiksi Jumalan sanan ohjeet.

Mikäli tulkintaa ja opetusta Jumalan sanan ohjeista halutaan muuttaa, se on mahdollista vastaavasti demokraattisen käsittelyn kautta. Siihen asti tulee luonnollisesti toimia voimassa olevan säännöstön mukaan.

Muutamien pappien ja jopa piispojen toiminta tekee kirkolliskokouksen päätökset ja koko kirkon hallinnon naurettavaksi siltä osin, että osa papeista uhoaa toimivansa oman mielensä mukaan välittämättä yhdessä päätetyistä toimintatavoista ja ohjeista.

Vastaavasti samanlainen oman käden oikeus tulee tasapuolisesti sen mukaan myös muille ja toisenlaisissakin asioissa. Kukin voi siis toimia oman mielensä mukaan. Sellainen toiminta johtaa lopulta sekasortoon eikä rakenna kirkkoa, vaan hajottaa sitä. Se tekee myös esimiestyön hyvin vaikeaksi.

En tiedä, missä muussa työpaikassa tuollaista oman käden oikeutta kovin pitkään siedettäisiin.

Siksi toivoisin, että kukin pappi muistaa antamansa pappislupauksen ja toimii yhteisten periaatteiden mukaan ja piispat valvovat saamansa tehtävän mukaan, että näin tapahtuu.

Me papithan olemme antaneet ennen virkaan vihkimistä lupauksen, jossa sanotaan muun muassa seuraavasti: ”Tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita”.

Matti Salomäki

tuomiorovasti, kirkolliskokousedustaja

Lapua

Kommentoi