Lukijoilta: Arvaamaton ilmasto

Olen menneen syksyn ja tämän alkutalven aikana lukenut paljon erilaisia kirjoituksia ja julkaisuja, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Mieleeni on tullut, että onkohan mitään muuta sellaista asiaa, josta nykyään puhuttaisiin, kirjoitettaisiin, tehdään tutkimuksia, tilastoidaan, raportoidaan ja laaditaan ennustuksia, kuin on tämä ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat erilaiset haittavaikutukset.

Entä sitten ne sosiaalisessa mediassa käydyt vastakohtaiset keskustelut? Niissä alkaa osin olla jo tällaisia fundamentaalisia piirteitä.

Ollaanko jo luomassa uutta lahkoa maailmaan? Lahkoa, jonka tehtävänä olisi pelastaa maapallo ihmisiltä, jotka vievät sitä tuhonpartaalle ja pelastaa heidät maanpäälliseltä kadotukselta.

IPCC on maailmanlaajuinen foorumi, joka koostuu eri valtioiden ilmastollisista työryhmistä, joiden mukaan ihmiset ovat suurin syy tämänhetkiseen ilmastontilaan, siksi ihmisten tuleekin nyt korjata virheensä ja maksaa siitä korkea hinta.

Suomea edustaa oma IPCC-työryhmä, jota tukee Suomen Ilmatieteen laitos, joka tekee vuosittain ja raportoi IPPC:lle tietokonepohjaisia ohjelmia ja ennustuksia ilmastonmuutoksista Suomen osalta jopa vuosikymmenien päähän. Vertailupohjana käytetään 1900-luvun puolivälin ilmastollista tilaa.

Varsinkin 60-luvun säätilat talvisin olivat ankaria pakkaskausia ja runsaslumisia, joten tarvitaan paljon pidempi aika näiden ennusteiden osoittamiseksi. Ei siihen muutama kymmenen vuotta riitä, varsinkaan kun vuosisadan alku- ja loppukausi olivat leutoja ja vähälumisia, jatkuen aina tänne 2000-luvulle.

1920-luvulla Helsingin seudulla oli viisi peräkkäistä vuotta, jolloin tammikuulla ei ollut lunta lainkaan. Vuonna 1935 pohjoisessa Levillä vietettiin mustaa ja lumetonta joulua. Vuonna 1913 julkaisi Keskisuomalainen-lehti kirjoituksen: ”Kun talvet vuosivuodelta käyvät lauhkeammaksi, tuskin helsinkiläiset muistavatkaan enää, miltä luminen pohjolan talvi näyttääkään”.

Vuonna 1936 oli täällä Alavudellakin tammikuun sää leuto ja lumeton, kertoman mukaan isoisäni oli tammikuun alkupuolella kaivanut uusia ojia ja perannut vanhoja. Samoin Sydänmaalla oli eräs isäntä kylvänyt samaan aikaan ruista peltoon, josta syksyllä oli saatu oiva sato. Joten hyvin voidaankin todeta, ettei nykyinen ilmaston tila ole millään tavalla poikkeuksellinen.

Viime talvena eräs ilmastoasiantuntija piti lumetonta ja leutoa talvea osana ilmastonmuutosta, nyt tänä vuonna tämä tavanomainen talvi johtuukin hänen mukaansa ilmastotilan vaihtelusta.

On myös maailmanlaajuinen yhteisö, jonka muodostavat professori-tasoiset huipputiedemiehet ja jotka tieteeseen perustuen kumoavat osin nämä IPCC:n ilmastoa koskevat negatiiviset ennusteet. Näiden tiedemiesten tiedot perustuvat yksinomaan tämänhetkiseen elettyyn aikaan ja vertauskuvina käytetään vuosikymmenten, jopa vuosisatojen tilastollisia reaalitietoja. Joten ilmastonmuutos on ollut jo ennen ihmiskuntaa ja toimii ihmiskunnan eläessä ja jatkaa omien lakiensa mukaan sittenkin, kun viimeinenkin ihminen on kuollut.

Tiede osoittaakin, että lämpeneminen ja lisääntynyt hiilidioksidi ovat hyödyksi kasveille ja eliöstölle. Kylmät jaksot ovat aina johtaneet kasvi- ja eläinkuntien tuhoon, mitä todistaa nimenomaan maapallon ilmaston menneisyys.

IPCC:tä johtaa hyvin pitkälti aate, joka ilmastonmuutosta hyväksi käyttäen pyrkii muuttamaan vaikkapa maailman talousjärjestelmää, jossa maailman varallisuutta jaettaisiin uudelleen. Aikoinaan isä aurinkoinen kehitti sosialismiin perustuvan suunnitelmatalousjärjestelmän, joka vähitellen murentui vuosikymmenten aikana. Nyt maailmaa johtaa markkinatalous, joka ei kuitenkaan kaikille ole mieleen, siksi olisikin saatava aikaan järjestelmä, jossa jaettaisiin maailman varat tasapuolisemmin ja joka olisi suuri mahdollisuus tuoda oikeutta ja tasa-arvoa maailmaan.

Suomessakin tietyt poliittiset tahot käyttävät nuorta sukupolvea hyväkseen. Heille rakennetaan tällaista uutta fantasiayhteiskuntaa. Alkajaisiksi lopetetaan energiaturpeen tuotanto, jonka jälkeen yhä ilmastoon vedoten ajetaan alas koko turvetuotanto. Sen jälkeen samoin perustein lopetetaan metsien avohakkuut ja pian kaikki muunkinlainen metsien hakkuu ja tilalle kasvatettaisiin ikimetsiä.

Liikennettä rajoitettaisiin, kun fossiilisia polttoaineita ei enää olisi käytössä. Samoin eläintuotannosta luovuttaisiin vähitellen.

Kaikki tämä koskisi yksinomaan maaseutua ja sen asukkaita. Kaikki menetys kuitenkin tässä fantasiassa korvattaisiin valtion varoista maaseudulla asuville, ottamalla lisää valtiolle velkaa, kun korot jatkossakin pysyisivät alhaisina. Voisi olla sekin, ettei velkoja enää tarvitsisi maksaakaan takaisin, koska raha ei olisi enää kenenkään yksityistä omaisuutta.

Ihmisethän muutenkin maaseudulla tulisivat yhä toimeen luontaistaloudella, kaupunkilaisten herkutellessa ulkoa tuoduilla säilykepavuilla ja -herneillä.

Ihmettelenkin, mihin tässä sitä hiilidioksidia ylipäänsä tarvitaan?

Simo Ketelimäki

Alavus

Kommentoi