Lukijoilta: Arvot ja yhteisten asioitten hoitaminen

Politiikka on yhteisten asioitten hoitamista arvojen pohjalta ja vastuullisesti toimivassa yhteistyössä eri puolueiden, viranhaltijoiden ja kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten riittävien palveluiden saaminen edellyttää talouden tasapainottamista ja työllisyyden turvaamista.

Tuleva sote-uudistus vaikuttaa tuovan kunnan toimintaan, talouteen, resurssien käyttöön ja päätöksentekoon odottamattomia haasteita. Siksi on tärkeää priorisoida toiminta, strategia ja tulevat päätökset siten, että kaikki saisivat tarvitsemansa avun ja palvelut. Pidetään koko Ilmajoki mukana, KD:n vaalitunnuksen mukaan. Näin olemme yhdessä kestävällä pohjalla.

KD:n läheisyysperiaatteeseen kuuluu varhainen puuttuminen ja monipuolinen perheiden tukeminen esimerkiksi vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksien tukeminen kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin avustuksella.

Koulukiusaamiseen on puututtava koulupsykologien rekrytoinnilla ja muilla jo hyviksi koetuilla ja toimivilla toimenpiteillä sekä vanhempien osallistumisella tiiviimmin kiusaamistilanteiden kartoittamiseen lastensa avulla.

Tutkimusten mukaan monipuolinen lukutaito somen lisääntymisen myötä on vähentynyt uhkaavasti ja lisääntynyt somen käyttö vähentää myös perheenjäsenten yhteistä läsnä olevaa aikaa, jota tarvitaan lasten kuulluksi tulemiseen.

Viisas kunta säästää järjestämällä terveyttä lisääviä toimintoja kuten erilaisia harrastusmahdollisuuksia, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia lisäten samalla sosiaalisia suhteita ja yhteenkuuluvuutta nuorten ja eri-ikäisten keskuudessa, huomioiden myös maahanmuuttajat ja paluumuuttajat.

Suvivirsi soikoon.

Seppo Pitkämäki (kd.)

kuntavaaliehdokas

Ilmajoki

Kommentoi