Lukijoilta: Asiakasraati tarvitaan Pohjanmaan hyvinvointialueella

Vaasan sairaanhoitopiiri perusti ensimmäisenä Suomessa keskussairaalatasolla asiakasraadin. Se tapahtui vuonna 2013. Asiakasraatiin kuuluu 12 jäsentä, jotka on valittu sairaanhoitopiirin väestöstä. Asiakasraadin tavoitteena on lisätä asiakaslähtöistä toimintaa Vaasan keskussairaalassa. Asiakasraati voi muun muassa tuoda esille ajatuksia siitä, miten sairaalan toimintaa voitaisiin kehittää potilaan näkökulmasta.

Alusta asti minulla on ollut mahdollisuus olla asiakasraadissa ja näiden vuosien aikana asiakasraati on kehittynyt paljon ja jäsenet ovat saaneet antaa näkemyksiään muutoksista ja parannuksista monilla eri osa-alueilla.

Tätä asiakasraatia on tarvittu, ei vain siksi, että jäsenet ovat saaneet esittää mielipiteitä ja näkemyksiä, vaan myös siksi, että sairaalan virkamiehet ovat voineet suoraan kuunnella potilaiden näkemyksiä siitä, mikä on toiminut hyvin ja mitä voisi vielä parantaa.

Nyt kun sairaanhoitopiiri lakkaa olemasta ja Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa, tarvitaan uusi asiakasraati. Asiakasraadilla on tärkeä tehtävä ja edellisen asiakasraadin luoma perusta on hyvä alku sille, että Pohjanmaan hyvinvointialueen uusi asiakasraati voi tehdä hyvää työtä koko Pohjanmaan väestön hyväksi.

Näen, että hyvinvointialueen uudella asiakasraadilla on erittäin suuri rooli palvelun ja hoidon kehittämisessä. Mutta on myös tärkeää, että asiakasraati on alusta alkaen mukana, jotta jäsenet voivat ilmaista näkemyksensä siitä, miten prosessit voitaisiin saada toimimaan paremmin. Potilaat, omaiset, asiakkaat, kaikilla on jollain tavalla kokemusta hoidosta ja he ovat läheltä nähneet, mikä toimii hyvin ja mitä voisi kehittää. Asiakasraadin jatkaminen ja kehittyminen on myös tärkeä osa asiakkaiden osallistumista.

Pohjanmaan hyvinvointialueesta tulee iso kokonaisuus ja se voisi kehittää uuden mallin asiakasraadin toimintaan. Mallin, jossa on kolme pienempää asiakasraatia, jotka keskittyvät tiettyihin asioihin, ja suurempi asiakasraati, jossa on näiden pienempien asiakasraatien edustajia.

Jotta asiakasraati voisi tehdä tehokasta ja hyvää työtä, tarvitaan innokkaita jäseniä, joilla on erityisosaamista eri aloilta.

Kolmen pienemmän asiakasraadin mallissa voisi olla lapsi- ja perheasioiden asiakasraati, työikäisiä koskevia asioista käsittelevä asiakasraati ja ikäihmisten asiakasraati. Kaikilla näillä erityisryhmillä on kokemusta ja tietoa tietystä alueesta.

Suuressa pääasiakasraadissa voisi sitten olla edustajia näistä kolmesta asiakasraadista, mutta myös muita, jotka ovat vain osa suurta asiakasraatia ja jotka ottavat kantaa suurempiin kokonaisuuksiin. Pienemmät asiakasraadit ovat tärkeitä, mutta isompi asiakasraati, pääasiakasraati, tarkastelee suurempia kokonaisuuksia ja kehitystä.

Pidän tätä mallia toimivana ja silloin yksittäisten asiakasraatien jäsenillä voisi olla mahdollisuus mennä syvemmälle johonkin tiettyyn aiheeseen ja ottaa asia esille pääasiakasraadissa.

Tieto, jota olen saanut asiakasraadin jäsenenä, on antanut minulle paljon.

Toivon, että Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulee toimiva asiakasraati, jossa on paljon aktiivisia jäseniä, jotka positiivisessa hengessä haluavat kehittää hyvinvointialueen asiakkaita koskevia asioita.

Eva-Maria Strömsholm (r.)

sairaanhoitaja

asiakasraadin jäsen vuodesta 2013

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi