Lukijoilta: Asioimistulkit kaipaavat vastuullista kilpailuttamista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 22.9. selvityksen asioimistulkkauksesta Suomessa. Selvitys osoitti, että julkishallinnon kilpailutukset vaikuttavat voimakkaasti toimialaan ja myös monin tavoin itsensätyöllistäjinä toimivien asioimistulkkien työhön.

Kilpailutusten aikaansaama hintojen syöksykierre ei johdu tilaus- ja toimitusprosessien tehostumisesta vaan siitä vastuuttomasta liiketoimintamallista, jossa tarjouskilpailu voidaan voittaa yhden osapuolen eli työn varsinaisen tekijän osuudesta nipistämällä, laskemalla tulkkauksen yksikköhintaa. Tällainen kaupankäynti ei sovellu asiantuntijapalvelun myymiseen, sillä mikään asiantuntijasuorite ei ole vain kyseisen hetken tuotos, vaan perustuu kokemuksen ja kartutettuun osaamiseen. Toimintatapa antaa joillekin toimijoille perusteetonta ja väärää kilpailuetua.

Kielipalvelualalla, jossa alustatalous on ollut arkea jo pitkään, raivokas hinnalla kilpailu ja olemattomat pelisäännöt ovat johtaneet siihen, ettei työn suorittajalla ei ole tosiasiallista mahdollista vaikuttaa omiin työoloihinsa ja neuvotteluvaraa on hyvin vähän.

Voimattomaan asemaan työnnetyt itsensätyöllistäjät tarvitsisivat lain tuoman mahdollisuuden kollektiiviseen sopimiseen niin asiantuntija-aloilla kuin luovilla aloillakin. Sitä ennen kaipaamme myös vastuullisuutta julkishallinnon kilpailutuksissa.

Kristiina Antinjuntti

toiminnanjohtaja

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry

Hanna Gorschelnik

toiminnanjohtaja

Kieliasiantuntijat ry

Kommentoi