Lukijoilta: Aster-hanke on paljon enemmän

Sairaanhoitopiirimme Aster-hanke on paljon enemmän kuin vain IT-järjestelmän hankinta. Sen hahmottaminen on vaikeaa yleisölle, päättäjille, terveydenhuollon ammattilaisille, IT-ammattilaisille ja myös näiden organisaatioiden valtaa pitäville.

Toimintatapoja muutetaan ja prosesseja uudistetaan yhteensopivaksi käyttöönotettavan järjestelmän toimintamallin mukaan. Samanaikaisesti on valmistumassa mittava uudisrakennushanke, luodaan uusi sote-organisaatio ja uusitaan organisaatiomalli. Päätösvaltaa jaetaan uudelleen ja siitä käytävä kilpailu kiihtyy. Väittelyä käydään julkisuudessa, mutta ei ammattilaisten kanssa, ja sitä vahvistetaan virka-asemalla, ei tiedolla.

Kaikkea verhoaa kaupankäyntiin liittyvä salassapidon verho.

Hankintaprosessin valmistelu on ulkoistettu. IT-osaaminen on ulkoistettu. Toistetaan erilaisia mantroja: ”Tieto ei kulje eri tietojärjestelmien välillä.”

Olemme kaikki samaa mieltä, että tarvitsemme yhteisen tietojärjestelmän, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla Aster. ”Meillä ei ole vaihtoehtoja.”

Kotimaista tietojärjestelmän tuottajaa vähätellään suuren kansainvälisen rinnalla. Myyjän lupauksiin uskotaan enemmän kuin ammattilaisten vuosien käyttökokemuksiin.

Potilaita hoitavilla terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään tieteen ja tekniikan apuvälineet, joihin heillä on koulutus, kokemus ja osaaminen. IT-järjestelmät ovat osa sitä. Laite-edustaja tietää myymänsä laitteen ominaisuuksista usein enemmän kuin sitä käyttävä lääkäri, mutta tiedän, kumman haluaisin tehdä minulle leikkauksen, jossa laitetta käytettäisiin. Ammattilaiset tulevat aina jatkamaan ihmisten auttamista entiseen tapaan organisaation ja sen puitteiden rajoissa. Vastuu jää aina ammattilaiselle. Palaute tulee hallinnosta.

Päätöksenteko ei saa perustua mielikuviin, toiveisiin tai olettamuksiin, vaan hankittuun tietoon.

Päättäjät ovat nyt vaikeassa asemassa joutuessaan tekemään rahoituspäätöksen toivottavasti miettiessään, mitä muuta samalla rahalla voisi tehdä – esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Potilastyön tasolla rahan puute ja säästötavoitteet konkretisoituvat puuttuvien käsiparien muodossa, mutta myös ammattilaisten ja osaamisen hakeutumisena toisiin tehtäviin. Potilastyötä tekevien ammattilaisten osuus pienenee koko ajan suhteessa erilaisissa hallintotehtävissä olevaan henkilöstöön. Kaikki tämä rahoitetaan julkisin varoin.

Terveydenhuollon IT-järjestelmät ovat yksi ammattilaisten työkaluista. Ne luovat pohjan potilastiedon tallentamiselle ja hallinnalle.

Itse toivon, ettei minulle ammattilaisena tulisi tarpeen kysyä ystäväni sanoin: ”tehdäänkö nopeasti vai tietokoneella?”

Pasi Rinne

VKS, osastonylilääkäri

LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys

Kommentoi