Lukijoilta: Asukaskokemus on taloyhtiöiden kuuma peruna

Kohderyhmätarpeisiin vastaaminen ja odotusten ylittäminen on paitsi yritysten, myös taloyhtiöiden kilpailuetu, joka usein perustelee hintatason.

Asuntojen nopeat myyntiajat ja tyytyväiset asukkaat ovat jokaisen taloyhtiön merkittävin markkinointivaltti ja markkina-arvon määrittäjä. Moniko meistä haluaisi muuttaa taloyhtiöön, jossa kulut juoksevat, mutta kokonaisvaltainen asumisviihtyvyys kompastelee.

Myös maine vaikuttaa taloyhtiöiden kilpailukykyyn: hyvä maine ei ole sattumaa tai sijainti, vaan se ansaitaan teoilla.

Muinaisjäänteeksi kutsuisin taloyhtiökohtaisia järjestyssääntöjä, joilla ei ole juridista sitovuutta, mutta joiden pitäisi määrittää koko porukan viihtyvyyden pelisäännöt. Ovatko säännöt esillä porraskäytävässä, ellei niitä anneta asuntoon muuttaessa?

Monet taloyhtiöt ja niiden palvelukumppanit tunnistavat, että stereotyyppistä asukasta ei ole, mutta silti operatiivinen toiminta usein perustuu bulkkiin ja olettamuksiin. Onko kaikilta asukkailta kertaakaan kysytty, miten asumisviihtyvyyttä voisi parantaa?

Edelläkävijäyritysten johtoryhmissä kuunnellaan työntekijöiden edustajaa – voisiko malli toimia esimerkiksi useita sijoitusasuntoja sisältävissä taloyhtiöissä?

Harva vuokralainen nimittäin kutsutaan yhtiökokouksiin, vaikka tehdyt päätökset koskevat häntäkin.

Asukaskokemuksen tuloksellinen rakentaminen eri asukaskohderyhmille vaatii uudenlaisia resursseja, strategista viestintää sekä johtamistaitoja.

Digitalisaatio on asukasviestinnän kehittämisen välttämätön ja asukasviestinnän saavutettavuutta helpottava työkalu, mutta se on pieni pala palvelukokonaisuutta.

Valitettavan usein asukasviestintä jää ainoastaan yksisuuntaiseksi, ja jos sanoman kohderyhmiä ei ole mietitty, myös tulkinnanvaraiseksi.

Jos autopioneeri Henry Ford ei olisi ajatellut liikkumista uusin silmin, kuinka pitkään olisimme ajelleet epämukavilla hevosvankkureilla?

Taloyhtiöiden asukaskokemuksen kehittämisessä tarvittaisiin samanlaista ennakkoluulottomuutta kohti asukaskokemuksen uusia toimintamalleja ja standardeja. Vaikka asukaskokemus sinun taloyhtiössäsi olisi juuri nyt lomalla, sorvin ääreen voi palata syksyllä asukkaat kehittämistyöhön osallistamalla.

Haastan vaasalaiset taloyhtiöt asukaskokemuksen kehittämistalkoisiin. Apua on varmasti tarjolla, jos yhteinen asia koetaan tärkeäksi ja arvoa luovaksi.

Mia Paakkala

Vaasa

Kommentoi