Lukijoilta: Autoilun lopettamista ei aja kukaan

Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen kirjoitti Eduskunnasta-kolumnissaan 6.3. autoilijoiden pelottelusta. Kirjoituksessa oli useita erikoisia ajatuksia, joita on paikallaan korjata.

Kurvinen kertoi muun muassa kiilusilmäisistä fundamentalistisista betonivihreistä, jotka haluavat pelastaa maailman lopettamalla autoilun Suomessa. Jos tällaisia betonivihreitä on olemassa, niin minä kaiketi sellainen sitten olen. Autoilun lopettamista en aja, enkä tunne yhtäkään poliittista toimijaa, joka sitä ajaisi.

Suomi on harvaan asuttu maa, ja henkilöauto on osa liikennejärjestelmää tulevaisuudessakin. Riippuvuutta autoilusta kannattaa silti vähentää panostamalla hyviin joukkoliikenneyhteyksiin ja kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin. Nämä toimet korostuvat tietysti tiheästi asutuilla kaupunkiseuduilla.

Harvemmalla alueella ei yleensä riitä joukkoja joukkoliikenteeseen, ja matkat ovat usein liian pitkiä tai epäkäytännöllisiä pyörällä kuljettavaksi. Tällaisilla seuduilla autoilun tarvetta voi vähentää etätyöt ja -palvelut mahdollistavilla yhteyksillä.

Autoilun tarve ei siis ole kokonaan poistumassa. Samaan aikaan tiedämme, että vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi fossiilienergian käyttöä on välttämätöntä vähentää. Suomen on kannettava tässä vastuunsa, ja tuontiöljystä riippuvana maana hyödymme siitä myös huoltovarmuuden ja kauppataseen kannalta. Myös terveyshyödyt ovat ilmeisiä. Tämän takia vähähiilisempää autoilua on syytä edistää esimerkiksi sähkö- ja biokaasuautoilun hankintoja ja infraa tukemalla, kuten hallitus tekeekin.

Kurvinen korostaa kirjoituksessaan uusiutuvien kotimaisten polttoaineiden käyttöä. Niitä tarvitaan, mutta on tärkeää ymmärtää kestävien raaka-aineiden rajoitukset. Jo nyt merkittävä osa kotimaassa tuotetuista biopolttoaineista tehdäänkin tuontiraaka-aineista.

Kannustimet vähähiiliseen autoiluun ovat perusteltuja, mutta taloustieteellisestä näkökulmasta kustannustehottomia ja todennäköisesti riittämättömiä. Siksi myös hintaohjausta kannattaa valmistella. Liikenteen päästökauppa olisi taloustieteellisesti tehokkain tapa saavuttaa päästötavoitteet varmasti. Se ei kuitenkaan takaa oikeudenmukaisuutta, ja onkin tärkeää varmistaa, ettei liikennepolitiikka johda kohtuuttomiin vaikutuksiin. Tästä oikeudenmukaisuuden tarpeesta on laaja yksimielisyys. Vähäpäästöinen, sujuva ja saavutettava liikenne on kaikkien tavoitteena. Se tarkoittaa erilaisia ratkaisuja kaupungeissa ja maaseudulla, ja mahdollisesti kustannusten kompensaatiota.

Autoilijoiden pelottelua harrastavatkin lähinnä vastakkainasettelusta vauhtia hakevat populistit. Ilmastonmuutoksen torjunta on kaikkien etu ja yhteinen haaste, jossa kaivataan rakentavaa keskustelua ja eri näkökulmien ymmärtämistä viholliskuvien luomisen sijaan.

Atte Harjanne (vihr.)

kansanedustaja

Helsinki

Kommentoi