Lukijoilta: Avoin kirje Varsinais-Suomen ely-keskukselle ja ministeri Lepälle valkoposkihanhien hautaamisesta tai polttamisesta

Ilkka-Pohjalaisessa oli 10.9.2020 uutinen Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätöksestä myöntää poikkeuslupa 3 555 rauhoitetun valkoposkihanhen ampumiseen Itä-Suomessa tänä ja ensi syksynä. Perusteena poikkeusluvalle oli valkoposkihanhien viljelyksille aiheuttamat vahingot. Hyvä niin!

Mutta kyllä minä niin mieleni pahoitin, suorastaan järkytyin, lupamääräyksestä, jonka mukaan ammutut hanhet pitää hävittää polttamalla tai maahan hautaamalla. Perusteena lupaehdolle mainittiin se, että rauhoitetut valkoposkihanhet eivät ole riistalintuja, jolla perusteella niitä ei voi normaaliin tapaan käyttää ihmisravinnoksi. I-P:n uutisen mukaan poikkeusluvalla ammutuista linnuista saataisiin noin 40 000–60 000 riistaruoka-annosta. Päätös merkitsee käsittämätöntä ruoan haaskausta, jota muutoin pyritään kaikin keinoin välttämään.

Olen sitä miltä, että Varsinais-Suomen ely-keskus olisi aivan hyvin voinut päätöksessään todeta, että ammutut valkiposkihanhet eivät enää ole rauhoitettuja ja niitä voi normaaliin riista-eläinten tapaan käyttää ihmisravinnoksi. Enkä usko, että Brysselin koirat olisivat perään haukkuneet.

Jos jostain kuitenkin löytyy paragraafi, joka estää ely-keskusta käyttämästä normaalia maalaisjärkeä lupa-ehtoja laatiessaan, niin niitä paragraafeja pitää muuttaa. Vetoan vielä vanhaan tuomarin ohjeeseen, jonka mukaan ”se, mikä ei ole oikein, ei voi olla laki”.

Selvää on, että ruoan polttaminen ja maahan hautaamien ei ole oikein.

Vetoan Varsinais-Suomen elykeskukseen, että se korjaisi tekemäänsä poikkeuslupapäätöstä esittämälläni tavalla. Jos ely-keskus katsoo, että se ei voi korjausta tehdä, niin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän tehtävänä on ryhtyä tarvittaviin toimiin oikeustajun vastaisten pykälien tai tulkintojen muuttamiseksi heti tai viimeistään huomenna.

Vastausta odottaen.

Markku Kuusela

Seinäjoki

Kommentoi