Lukijoilta: Biologinen hiilidioksidi on paras siepattava

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) tiivisti lokakuun 2018 kohuraportissaan ilmaston muutoksen torjunnan maapallolla kolmeen keinoon. Ensiksi, fossiilisten polttoaineiden käyttöä on edelleen vähennettävä. Toiseksi, hiilen nieluiksi kasvavia metsiä on viljeltävä lisää.

Kolmas keino on haastavin lähitulevaisuudelle: ”Hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen bioenergian käytön yhteydessä”. Se sai raportissa lyhenteen BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage). Maapallolla on parhaillaan kuusi toimivaa BECCS-hanketta, Suomessa ei toistaiseksi yhtään.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoimisen varhainen esittäjä oli italialainen systeemianalyysin tiedemies Cesare Marchetti. Hän julkaisi 1977 mielikuvituksellisen suunnitelman. Siepataan hiilidioksidi Euroopan voimaloista. Kerätään se maakaasuputkiston kaltaiseen verkkoon. Johdetaan hiilidioksidi Välimeren suulle ja pumpataan Atlantin pohjaan. Paineessa hiilidioksidi nesteytyy ja varastoituu syvänmeren pohjassa ikuisesti.

Marchettin ajatuksen mukaan hiilidioksidin sieppaus olisi tapahtunut kivihiilen ja maakaasun voimaloissa. Nyt ilmastopaneeli liittää mukaan bioenergian. Ja onhan siepatulla hiilidioksidilla biotaloudelle muutakin käyttöä kuin hautaaminen.

Kun metsähaketta tai puupellettiä polttaa voimalassa, siitäkin tulee hiilidioksidia. Sen voi siepata aivan kuin kivihiilestä peräisin olevan hiilidioksidin. Kivihiilellä ja puuenergialla on kuitenkin ratkaiseva ero. Fossiilinen hiilidioksidi on peräisin maan alta. Puun polton uusiutuva hiilidioksidi on peräisin taivaalta.

Jos hiilidioksidin sieppaaminen kivihiilestä nollaa päästöt ilmakehään, sieppaus bioenergiasta tekee enemmän. Ilmakehän hiilidioksidin pitoisuus alkaa vähetä.

Tapahtuu kaksoissieppaus. Ensiksi taivaan hiilidioksidin sieppaavat puut. Välivaihe on biomassa, joka varastoi energian. Se poltetaan voimalassa, ja hiilidioksidi siepataan toiseen kertaan.

Biomassalla on hiilidioksidin varastoimisessa ilmastopaneelin arvostama ympäristöetu. Bioenergia pystyy ainoana suuren mittaluokan energialähteenä poistamaan ilmakehän hiilidioksidia. Esimerkiksi ilmakehälle ystävälliseksi luokiteltu ydinvoima ei tähän pysty.

Ilmaston kannalta biologinen hiilidioksidi on paras siepattava, parempi kuin kivihiilestä, polttoöljystä tai maakaasusta siepattava hiilidioksidi.

Hiilidioksidin yhteydessä hakevoimalan savukaasuista voi siepata myös pääosin puun kuoresta lähteneet typen oksidit. Ne on mahdollinen kehittää lannoitteeksi, ja palauttaa puuston seuraavalle sukupolvelle.

Veli Pohjonen

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Metsänhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistossa

Metsätalouden emeritusprofessori Joensuun yliopistossa

Kuusamo

Kommentoi