Lukijoilta: Budjettiriihessä hoidettiin köyhän asiaa

Suomen Keskustan arvomaailmaan ja linjaan koko yli 110-vuotisen historiansa ajan on kuulunut sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja pienituloisten ihmisten tilanteesta huolehtiminen.

Puolueen perustaja laihialainen Santeri Alkio ja myöhempi pitkäaikainen tasavallan presidentti Urho Kekkonen pukivat keskustan aatteen heikomman puolella olemisesta iskevään sitaattiin ”älä unohda köyhän asiaa”.

Kuluneella vaalikaudella on jouduttu tekemään kovia ja kipeitäkin säästöpäätöksiä. Vuonna 2015 Sipilän hallitus sai eteensä maan, jonka talous oli ”Kreikan tiellä” menossa kohti vararikkoa.

Kun valtion menot ovat tuloja selvästi suurempia, joutuu yhteiskunta toimimaan kuten toimivat yritys tai kansalainenkin omassa taloudessaan: sopeuttamaan ja säästämään.

Kuntien ja valtion talouden tasapainosta huolehdittaessa pitää kuitenkin muistaa, ketkä todella toimivaa ja tasapainoista julkista sektoria tarvitsevat: he ovat haavoittuvammassa ja heikommassa asemassa olevat ihmiset; sairaat, lapset, vanhukset ja pienituloiset.

Rikkaat ja terveet pärjäävät itsenäisesti ilman yhteiskunnan apua.

Tähän liittyen edesmennyt vasemmistoliiton poliitikko Outi Ojala totesikin osuvasti, että terve valtiontalous on köyhän paras ystävä.

Vaikka kulunut vaalikausi on ollut tiukan taloudenpidon aikaa, on keskustan johtama hallitus pystynyt myös parantamaan oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Ensimmäistä kertaa Suomessa on kokeiltu perustuloa. Perhevapailla jäävän työntekijän työnantaja – ensimmäistä kertaa historiassa – saa kertakorvauksen taloudellisesta kustannuksestaan. Keskustan ja opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite opintotuen huoltajakorotuksesta perheellisille opiskelijoille on saatu toteutettua.

Viime viikolla hallitus neuvotteli ja sopi vuoden 2019 Suomen valtion tuloista ja menoista budjettiriihessä.

Riihessä onnistuttiin tekemään useita ”köyhän asiaa” auttavia päätöksiä.

Isoimpana linjauksena voidaan pitää alimpien Kelan maksamien päivärahojen (mm. vanhempain- ja sairausraha) nostamista 80 eurolla kuukaudessa.

Nyt alimmat Kelan päivärahat ovat pienimmän työttömyysturvan tasolla. Pienin minimieläke takuueläke nousee jälleen 9 eurolla kuukaudessa.

Ylivelkaantuneille, lapsiperheiden kotiapuun ja lastensuojeluun kohdennettiin lisävaroja.

Budjettiriihi 2018 tullaan muistamaan historiankirjoissa ehkä parhaiten siitä, että ”iltahuuto” kuului nyt.

Pitkään toivottu, odotettu ja vaadittu parannus rintamaveteraanien asettamisesta samalle viivalle sotainvalidien kanssa kotipalvelujen saatavuudessa päätettiin toteuttaa. Tämän päätöksen takana on myös oppositio.

Meillä nuorilla sukupolvilla on nyt viimeinen hetki maksaa kunniavelka Suomen pelastaneille.

Pienyritysvaltaiselle Pohjanmaalle tärkeä sosiaalinen parannus oli se, että yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva paranee.

Yrityksen ulkopuolella oleva perheenjäsen saa nyt normaalin työttömyysturvan, joka ennen oli hänelläkin ammatista riippumatta yrittäjän turvan mukainen.

Keskustan kansanedustaja Kauhavalta

Kommentoi