Lukijoilta: Dekriminalisointi ei vähennä yliannostuksia

Karri Helin kirjoitti mielipidepalstalla huumekuolemien vähentyneen jyrkästi Portugalissa maan dekriminalisoitua kannabiksen pienien määrien käytön vuonna 2001.

Kirjoituksessa oli tuotu hyvin esille Suomen päihdekulttuurin piirteitä. Portugalin huumekuolemien vähentymisen taustalla ei silti ole dekriminalisointi. Huumekuolemat johtuvat kovien huumeiden yliannostuksista, eikä kannabiksen dekriminalisointi vaikuta tähän millään tavalla.

Asiantuntijoiden mukaan kuolemat vähentyivät maan terveydenhoitojärjestelmän lisääntyneistä panostuksista. Maa oli ennen lakimuutosta mahdottoman huumetilanteen edessä.

Portugalilla oli siirtomaa-ajan painolastina valtava määrä sotilaita alusmaissa, kuten Angola, Guinea ja Mosambik. Sieltä palaavat sotilaat ja muu henkilöstö toivat mukanaan huumeongelman.

Huumeiden käyttö ja siitä seuranneet taudit ja kuolemat olivat yleisempiä muuhun Eurooppaan verrattuna.

Olen Helinin kanssa samaa mieltä siitä, että huumeiden käyttö on Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna melko vähäistä. Samoin siinä, että huumekuolemien ja vaarallisten tautien (hiv) vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää.

En allekirjoita johtopäätöstä, että Suomessa tehtäisiin runsaiden yliannostuskuolemien vuoksi vääränlaista huumeiden vastaista politiikkaa. Jos Portugalista halutaan jotakin oppia, niin se olisi terveyden- ja sairaanhoidon parempi ongelmakäyttäjien saavutettavuus. Kannabiksen dekriminalisaatio ei tässä auta, päinvastoin lisää ongelmia. Onhan tähänastinen suomalainen toimintamalli jo osoittanut vahvuutensa. Siihen kuuluvat hyvä koulujärjestelmä, terveydenhoito, päihdelainsäädäntö ja syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen.

Ilpo Pernaa

Kauhava

Kommentoi