Lukijoilta: Diabetes – antiikin ajoista lähtien tunnettu sairaus

Diabetes ei ole vain nykyajan sairaus, vaan se on kuvailtu tarkasti jo pari tuhatta vuotta sitten. Varsin varhain on ymmärretty, että diabetesta on kahta lajia, nopea ja hidas.

Kreikkalaiset antoivat sairaudelle nimen diabetes, joka tulee kreikan kielen sanasta diabaino eli kulkea lävitse.

Diabeteksen tyypillisimmät oireet huomattiin jo silloin eli runsas juominen ja virtsaaminen, mutta neste ei imeytynyt ja sairastuneet kuivuivat eli laihtuivat pois.

Nopea kuvasi tyypin 1 diabetesta ja hidas tyypin 2 diabetesta.

Väsyttää, janottaa ja on tihentynyt virtsaamistarve, tai selittämätön nopea laihtuminen ovat oireita, joihin kannattaa kiinnittää huomio ja hakeutua verensokeri mittaukseen.

Tyypin 2 diabetesta esiintyy enemmän ja siihen sairastumisen riskiä lisäävät sukurasite, ylipaino, epäterveellinen syöminen, vähäinen liikkuminen, pitkäkestoinen stressi, unihäiriöt ja masennus.

Tyypin 2 diabeteksen syynä on insuliinin vaikutuksen heikentyminen (insuliiniresistenssi) tai insuliinierityksen häiriintyminen tai molemmat syyt.

Tyypin 1 diabeteksen syynä on insuliinia tuottavien beetasolujen tuhoutuminen sisäsyntyisen tulehduksen eli autoimmuunitulehduksen seurauksena.

Tärkeää on ymmärtää näiden kahden diabetes tyypin ero. Diabetes on elinikäinen, jatkuvaa hoitoa vaativa sairaus.

Tyypin 2 diabetes voidaan joskus saada lähes oireettomaksi, mutta diabetes on silti edelleen olemassa. Näiden kahden tyypin lisäksi on raskausdiabetes, muista syistä johtuva diabetes, LADA (aikuisiällä alkava, hitaasti kehittyvä tyypin 1 alamuoto), MODY (yleensä 20–30-vuotiaana tai nuorempana alkava ja voimakkaasti perinnöllinen diabetes, joka johtuu haiman puutteellisesta insuliinierityksestä).

Etelä-Pohjanmaalla diabeetikoille on tarjolla matalan kynnyksen vertaistukea yhdistyksen paikallistoiminnan kautta.

Virpi Kanth

puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry

Kommentoi