Lukijoilta: ”Dream big – work hard” – Tulevaisuuden mahdollisuuksia määritetään nyt

Olemme tottuneet ajattelemaan suomalaisen yhteiskunnan perustaksi tasavertaiset mahdollisuudet. Ajattelemme myös, että yhteiskuntamme tarjoaa meille kaikille työkalut elämän rakentamiseen varallisuudesta tai alueellisista eroista riippumatta.

Olemme eläneet hyvinvointivaltiossa niin kauan, että ymmärrämme eriarvoisuuskäsitteen tarkoittavan lähinnä tuloeroista johtuvaa heikkoutta.

Suhtaudumme yhteiskuntajärjestelmäämme arvomaailmana, joka muodostuu luottamuksesta, tasa-arvosta, rauhasta ja järjestyksestä.

Mutta digi-, pandemia- ja ilmastopolitiikka ovat tuoneet uusia tuulia eriarvoisuuteen johtavalle tielle. Ne sisältävät oikeudenmukaisuuskysymyksiä, koska vaikutukset jakaantuvat epätasaisesti sekä alueellisesti että ihmisten kesken.

Koronakriisi vauhditti teknologian käyttöönottoa samalla tuoden digikuilun esiin. Ilmastokriisi vaikuttaa arkeen monin tavoin liikkumisesta lähtien. Erona aiempaan onkin, että eriarvoisuus voi tulla yllätyksenä, eikä tähän ole voinut itse vaikuttaa.

Kaupunki, maaseutu, kulttuuri, sosiaaliset yhteisöt, mitä tahansa, kaikkia yhdistää nopeasti kehittyvä teknologia.

Tärkein kehitysaskel tulevaisuuteen on EU:n valtava panostus nopean digiverkon rakentamiseen. Teknologia ja digitalisaatio ovat tulevaisuuden keinot ylläpitää elintaso sekä sopeutua ilmastokriisin aiheuttamaan muutokseen. Nopealla digiverkolla varmistetaan alueiden yhdenvertaisuus, ulkopuolelle jääminen johtaa mahdollisuuksien eriarvoisuuteen. Sen seurauksena ovat väliinputoajat.

Läpinäkyvän tiedon jakaminen on tärkein väline ylläpitää luottamusta yhteiskuntaan ja oikeusvaltioon. Puoluepolitiikan repaleinen ja tietoa valikoiva tapa käydä yhteiskunnallista keskustelua tulisi ajatella uudelleen. Tämän hetken politiikan päätöksenteossa vaikutetaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Tulevaisuuden mahdollisuuksia määritetään nyt.

Marlena Tuomela

Lapua

Kommentoi