Lukijoilta: Ei koroteta enää kiinteistöveroa

Kiinteistövero on tasavero, joka rasittaa pienituloisia kaikkein rajuimmin. Tätä veroa arvioitaessa ei oteta huomioon verovelvollisen tuloja, varallisuutta tai maksukykyä. Veron korottamisen seurauksena asuminen kallistuu niin omistusasunnoissa kuin vuokra-asunnoissa asuvilla.

Vuonna 2015 Pellervon taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan omakotitaloasujat maksavat enemmän kiinteistöveroja kuin asunto-osakeyhtiöissä asuvat. Kiinteistöveron arvo on suhteellisesti ankarampi pienituloisilla kuin suurituloisilla ja määrällisesti eniten kiinteistöveroja maksavat 45–74-vuotiaat.

Edellä mainitusta selvityksestä kävi ilmi sekin, että kiinteistöverojen osuus asuntokunnan ansioista on suhteellisesti korkein yli 75-vuotiailla. Tämän veron korottaminen ei tue ollenkaan sitä yleistä tavoitetta, että ikääntyneen pitää voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Siksi kiinteistöveron korotuksesta tulee jatkossa pidättäytyä.

Riitta Kivimäki (sd.)

kuntavaaliehdokas

Ilmajoki

Kommentoi