Lukijoilta: Ei ole vieraslajia

Kirkon määrittely: ”Ihmisarvo tarkoittaa kaikilla ihmisillä olevaa yhtäläistä ja luovuttamatonta arvoa. Kristinuskon mukaan jokainen ihminen on Jumalan luomistyönä arvokas riippumatta hänen ominaisuuksistaan tai saavutuksistaan.”

Kristillisen opin mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumala loi siis vain yhden ihmislajin. Olisi aika kummallista, ellei kirkko puolustaisi tätä Raamatun näkemystä.

Vajavaisen ihmisen ei pitäisi mennä luokittelemaan kaikkitietävän ja kaikkivaltiaan Jumalan luomia ihmisiä hyviksi ja huonoiksi.

Raamatun mukaan se on jopa syntiä: ”Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.” Tässä asiassa Suomen perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja muut lait ovat linjassa Raamatun kanssa. Erityisesti tätä syntiä on tehty homojen ja muukalaisten suhteen.

Rikoslakimme kieltää kiihottamisen kansaryhmää vastaan. Kansankielellä vihapuheet.

Nykyaikainen tiedekään ei ole pystynyt kumoamaan Raamatun käsitystä yhdestä ihmislajista. Päinvastoin geenitiede on vahvistanut, että kaikki maailman ihmiset olemme samaa lajia. Tiede on antanut lajillemme nimityksen Homo sapiens. Rotuihin jaottelulle ei siis ole perusteita.

Ei ole helppo olla hyvä kristitty. Olla korottamatta itseään muita paremmaksi.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi