Lukijoilta: Eläkeasiat ovat vaikeita asioita

Eläkkeiden muodostuksesta ja eläkeläisen arjesta tuntuu olevan runsaasti mututunteen tietoa. Tässä pari faktaa vastaukseksi Henrik Gräsbeckille.

Työeläkeindeksin (ns. taitettu indeksi) tarkoitus on turvata eläkkeen ostovoiman säilyminen ja jopa parantaa sitä.

Kun eläke alkaa, työeläkelaitos indeksoi palkkakertoimella henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

Vuosittain tarkastettavassa työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 % ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 %.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että turvataan eläkeläisten ostovoima myös silloin, kun palkat eivät juuri nouse, inflaatio kasvaa ja hinnat nousevat. Viimevuoden keskimääräinen inflaatio oli 0,3 %, tämän vuoden toukokuussa se oli 2,2 %.

Työeläkeyhtiöt tiedottavat kiitettävästi tulevan eläkkeen bruttomäärästä. Usealle on yllätys, että eläketulosta maksettava vero on yhtä korkea tai jopa korkeampi, kuin palkkatulon prosentti. Tämä johtuu vähennysten puuttumisesta. Tähän asiaan pitää puuttua lainsäädännöllä.

Olen jyrkästi eri mieltä Gräsbeckin kanssa siitä, että jokainen voi säästää eläkepäiviään varten. Ei voi. Jos tulotaso on alle 2 000€/kk ja elätettävänä on alaikäisiä, ei säästöön jää mitään. Se on käytännön fakta.

Siinä Gräsbeck on oikeassa, että vaalit menivät jo. Mutta pienituloisen eläkeläisen ongelmat säilyvät vaalien välilläkin.

Kunnassa meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että eläkeläiset saavat tarvittaessa asumistukea, toimeentulotukea ja harkinnanvaraista tukea. Meidän tehtävämme on huolehtia myös siitä, että omaishoitajat jaksavat ja että tarvittaessa eläkeläinen saa jopa sairaanhoitoa kotiinsa ja että tuettu asumispaikka löytyy, kun sen aika tulee. Jos kaikki tämä jätetään pienistä tuloista säästämisen varaan, olemme todella kylmällä tiellä.

Nyt nautitaan kesästä. Muistakaa juoda paljon vettä.

Maria Tolppanen (sd.)

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Vaasa

Kommentoi