Lukijoilta: Eläkejärjestelmämme kaipaa sukupolvipoliittista tarkastelua

Anita Manninen kommentoi eläkejärjestelmään liittyvää keskustelua Pohjalaisessa 5.9. Kirjoituksessa esitetään virheellisiä väittämiä eläkejärjestelmästämme.

Eläkejärjestelmämme toimii niin, että suurimman osan työeläkemaksuista maksaa kulloinkin työssäkäyvä väestö.

Järjestelmä ei toimi niin, että eläkettä saava olisi töissä ollessaan kerryttänyt eläkkeensä valmiiksi ja sitten eläkkeellä saisi saman rahan takaisin itselleen.

Esimerkiksi vuonna 2018 työeläkemenot olivat 27,8 miljardia, joista 19,1 miljardia tuli suorina tulonsiirtoina työssäkäyvältä väestöltä. Aiemmin rahastoihin maksettuja varoja oli työeläkemenoista alle kuudesosa, vain 4,4 miljardia.

Käytännössä eläkkeet ovatkin sosiaaliturvaa, jolla pyritään turvaamaan työelämän ulkopuolella oleville riittävä elintaso.

Tässä ei mielestämme ole mitään pahaa, sillä meistä on täysin oikein, että ne ketkä ovat töissä, rahoittavat niiden elämää, jotka eivät voi syystä tai toisesta pysty töitä tekemään työssä.

On kuitenkin tunnustettava, ettei kukaan Suomessa ole itse maksanut omia eläkkeitään.

Mikä meitä nuoria huolestuttaa järjestelmän kestävyydessä? Vuoden 2018 aikana rahastot pienenivät 202 miljardista 196 miljardiin. Viimeisen parin vuoden aikana työeläkemenot ovat kasvaneet lähes kahden miljardin verran.

Vertailun vuoksi pitkään työn alla olleen sote-uudistuksen on määrä säästää valtion varoja kolmen miljardin verran.

Työeläkekustannusten kasvu ei ole yllätys: työeläkemaksuja on korotettu useaan otteeseen viime vuosikymmenten aikana. Kun 60- ja 70-luvuilla työeläkemaksu oli noin 5 % se on tällä hetkellä jo 25 % palkasta.

Nyt eläkettä saava saa moninkertaisen eläkkeen maksamiinsa maksuihin nähden verrattuna siihen, mitä tulevat sukupolvet tulevat koskaan saamaan.

Samaan aikaan nuorilta ja tulevaisuudesta on leikattu jo vuosia. Koulutusleikkausten vaikutukset tulevat heijastumaan koko sukupolven tulevaisuuteen ja opintorahan ostovoima on heikentynyt 40 % vuodesta 1992.

Ilmastonmuutos aiheuttaa ennennäkemättömän vaaran ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kun puhutaan aiempien sukupolvien kyvystä maksaa jatkuvasti kasvaneita työeläkemaksuja tai korkeita asuntolainojen korkoja, on hyvä muistaa, millä kustannuksella menneiden vuosikymmenten korot syönyt talouskasvu on syntynyt.

Fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen perustunut nopea talouskasvu on tullut tiensä päähän ja johtanut tilanteeseen, jossa samanlaista tuottavuuden kehitystä ei ole lähivuosina nähtävissä.

Emme voi enää jatkaa samaan malliin kuin ennen.

Samaan aikaan kun kehitämme yhteiskuntaamme vastaamaan ilmastonmuutoksen ja heikkenevän huoltosuhteen asettamiin haasteisiin, meidän on turvattava myös kaikista pienituloisimpien elämä hyvinvointivaltiossamme

Esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten asemaa parannetaan parhaiten nostamalla takuueläkettä ja parantamalla lääkekorvauksia ja asumistukea.

Tarvitsemme reilua muutosta yhteiskuntaan, joka turvaa nykyisten ihmisten tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta samaan.

Sameli Sivonen

Amanda Pasanen

Vihreiden nuorten puheenjohtajat

Kommentoi