Lukijoilta: Eläkeläisten ostovoima enää 50 % palkansaajan ostovoimasta

Uudella hallituksella olisi nyt erinomainen mahdollisuus lisätä verotuloja korottamatta kuitenkaan veroja. Poistamalla ”taitettu indeksi” – jolloin työeläkkeet palaisivat 1995 rakenteeseen – ja tekemällä työeläkkeisiin keskimäärin 8 %:n tasokorotus.

Tämä toisi eläkkeensaajille lisätuloja 2,5 miljardia euroa ja valtion kirstuun lisää verotuloja 1 miljardia.

Samalla voitaisiin kunnolla korottaa myös kansan- ja takuueläkkeitä sekä oikaista indeksin rakennetta niin että palkkaindeksisidonnaista osuutta korotettaisiin 15 %.

Toimet lieventäisivät osaltaan sitä katkeruutta, minkä valtio aiheutti kaataessaan 1990-luvun alussa noin 65 000 yritystä, jonka kriisin hoidossa keinovalikoimaan otettiin ”taitettu palkkaindeksi”.

Se markkinoitiin väliaikaisratkaisuna, joka puretaan 3–4 vuoden kuluessa eli heti kun ”ajat paranevat”.

Väliaikaisratkaisu on ollut nyt voimassa jo 24 vuotta ja purkulupauksesta on jäljellä vain se, että eläkerahastot ovat kasvattaneet varojaan 1995 vuoden 36 miljardista nykyiseen 200 miljardiin.

Vastaavana ajankohtana ansiotasoindeksi on puolestaan kasvanut vuoden 2018 loppuun mennessä 96,7 %, mutta eläkeindeksi vain 48,8 %.

Taitetun indeksin seurauksena 80 vuotta täyttäneiden tai sitä vanhempien työeläke on jäänyt ansiotasokehityksestä 32 % ja on nyt vajaa 1 200 euroa per kuukausi.

On äärimmäisen vaikea ymmärtää, miksei ensiaskeleitaan ottavassa hallitusohjelmassa ole kirjausta taitetun indeksin poistamisesta. Sillä eihän eläkejärjestelmällämme ole tarkoitus kasvattaa kansallisvarallisuuttamme – vieläpä sijoitettuna 75-prosenttisesti kansainvälisille pääomamarkkinoille, vaan huolehtia pääoman tuotolla sen sukupolven, joka nosti köyhän Suomen yhdeksi maailman vauraimmista maista, vanhuuden päivistä.

Eläkeyhtiöiden johdon ylimielisyyttä kuvaa se, että he lobbareineen syöttävät mieliimme 2,5:n ja 3,5 %:n uhkakuvaisia sijoitustuottoja, kun esimerkiksi Helsingin pörssissä 31:n markkina-arvoltaan suurimman yrityksen keskimääräiset vuosituotot ovat olleet viimeiset 3 vuotta 12,3 %.

Eläkeläisten painolastina ei valitettavasti ole yksinomaan heitä jatkuvasti köyhdyttävä taitettu indeksi, vaan myös eduskunnan päätös tasapäistää palkansaajat ja eläkeläiset siten, että eläkeläisten on maksettava lisäverona työttömyys- ja työeläkemaksua vastaava summa.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että eläkeläisten verotaulukko verottaa heiltä yli 10 % korkeampaa veroa kuin vastaavaa palkkatuloa ansaitsevilta.

Niinpä keskiverto 1 500 euroa kuussa eläkettä saava maksaa eläkkeestään 14,5 % veroja, kun vastaavasti 1 500 euron kk-palkkalaisen veroprosentti on 4,5 %.

Mikäli olet osa-aikatyössä ja kk-tilisi on alle 1 400 euroa, veroprosenttisi on nolla, mutta vielä 1 000 euron eläkkeestäkin on maksettava veroa useita prosentteja. Tämä on perustuslain 2. luvun 6. §:n vastaista. Tuossa pykälässähän todetaan, että kansalaisia ei saa asettaa erilaiseen asemaan muun muassa iän perusteella.

Heikki Elonheimo

eläkeläinen/yrittäjä

Jyväskylä

On äärimmäisen vaikea ymmärtää, miksei ensiaskeleitaan ottavassa hallitusohjelmassa ole kirjausta taitetun indeksin poistamisesta

Kommentoi