Lukijoilta: Eläkemaksuja ei makseta vain itselle

Vastaan vielä Heikki Kilpiälle, joka toisti tällä palstalla näkemyksensä siitä, että hänen eläkkeensä voidaan maksaa hänen itsensä maksamilla eläkemaksuilla (Ilkka 6.10.2019). Niin tehtäisiinkin, mikäli meillä Suomessa olisi kokonaan eläkemaksujen rahastointiin perustuva eläkejärjestelmä.

Täsmennän vielä aiempaa kirjoitustani työeläkkeiden rahoituksesta: työntekijän tai yrittäjän vakuutusmaksuja ei säilötä kokonaisuudessaan eläkeyhtiöön odottamaan juuri kyseisen työntekijän tai yrittäjän eläkkeelle siirtymistä. Eläkeläisille nyt maksettavat työeläkkeet rahoitetaan pääosin tänä vuonna kerättävillä eläkemaksuilla, joista vain osa rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Juuri tästä syystä myös vain osa maksetuista työeläkkeistä katetaan eläkerahastoilla ja niistä saatavilla sijoitustuotoilla.

Yrittäjien eläkemaksuista rahaa ei vuosittain riitä säilöttäväksi, vaan kerätyt YEL-maksut joudutaan käyttämään kokonaisuudessaan eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeisiin. Siltä osin kuin yrittäjien YEL-maksut eivät riitä vuotuisen eläkemenon kattamiseen, valtio avustaa YEL-järjestelmää erotuksen verran.

Tarkoitukseni ei ollut kyseenalaistaa Kilpiän laskelmia maksamistaan eläkemaksuista tai kertyneistä tuotoista. Työeläkkeiden rahoitusmalli jää usein julkisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle, ja sen ajatellaan usein toimivan niin, että kukin meistä maksaa oman eläkkeensä. Siksi asiasta onkin hyvä käydä keskustelua, jotta virheelliset käsitykset voidaan korjata.

Kimmo Koivurinne

analyytikko

Työeläkevakuuttajat Tela

Kommentoi