Lukijoilta: Eläkkeiden verotus ja taitettu indeksi

Eläkkeitä verotetaan ansiotulona eli palkka- ja eläketuloille on sama kunnallisveroprosentti ja samoin valtion tuloveroasteikko. Molemmilta menee lisäksi Yle-vero. Kirkollisvero on vapaaehtoinen.

Lisäksi palkansaajilta pidätetään työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu ja sairauspäivärahamaksu. Eläkeläinen maksaa näistä vain sairaanhoitomaksun.

Verotettavaa tuloa vähentävät edellä mainittujen maksujen lisäksi palkansaajalla tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa, työtulovähennys valtionverotuksessa ja perusvähennys. Eläkkeensaajalla on vastaavasti eläketulovähennys valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.

Keskieläke oli viime vuonna 1 680 euroa kuukaudessa eli noin 20 000 euroa vuodessa.

Veronmaksajien tämän vuoden laskelman mukaan 20 000 euron palkkatulosta kokonaispidätys on 15,0 prosenttia ja eläketulosta 18,0 prosenttia. Palkansaajalta pidätetään noin kolme kertaa tuon eron verran edellä mainittuja veroluonteisia eli pakollisia maksuja.

Mukana laskelmassa ovat valtionvero, kunnallisvero (maan keskiarvo), kirkollisvero (maan keskiarvo) sekä Yle-vero. Lisäksi on huomioitu mainitut vähennykset ja veroluonteiset maksut.

90-luvun laman aikana Paavo Lipposen hallituksen esityksestä tuli käyttöön niin sanottu taitettu työeläkeindeksi. Sitä laskettaessa elinkustannusten painoarvo on neljä viidesosaa ja palkkojen yksi viidesosa. Seuraavaa hallitusta ja eduskuntaa eivät kuitenkaan sido edellisten päätökset, joten edelleen voimassa olevasta taitekohdasta ei voi enää Lipposta syyttää.

Viimeistä työeläkelakiuudistusta väännettiin pitkään kolmikannassa. Mukana olivat eläkkeiden maksajat, työntekijät ja työnantajat, sekä valtio. Sekään porukka ei indeksin laskentaa muuttanut ja eduskunta hyväksyi lain.

Kansaneläkeindeksiä ei ole taitettu lainkaan, vaan se perustuu kokonaan elinkustannuksiin. Eläkehän on tarkoitettu elämistä varten.

Eläkkeiden ostovoima oli toissa vuonna 17,0–19,4 prosenttia suurempi kuin vuosituhannen alussa eläkkeen suuruudesta riippuen. Työntekijät ovatkin joutuneet lisäämään tulonsiirtoa eläkkeiden ostovoiman turvaamiseksi. Työntekijän eläkemaksu oli 4,7 prosenttia palkasta vuonna 2000 ja 6,35 tai 7,85 prosenttia vuonna 2018 iästä riippuen. Tänä vuonna jo 7,15 tai 8,65 prosenttia.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi