Lukijoilta: Energia ei tule tyhjästä

Urho Karin kirjoitus Karjalan männyistä ja Suomen energiapolitiikasta 30.3. oli täyttä asiaa. Suomalainen turpeentuotanto ja maantieliikenne joutuvat melko helposti syyllistetyiksi puhuttaessa ilmastonmuutoksesta. Mutta käytännössä esimerkiksi lento- ja laivaliikenne tosiaankin tuottavat huomattavasti suurempia ilmastopäästöjä niihin verrattuna.

Yhteen asiaan kuitenkin kiinnittäisin huomiota. Turvetuotannon alasajo on kyllä tapahtunut jo pitemmällä aikavälillä eikä siis vain tämän hallituskauden aikana. Turvealaa on alkanut vaivata tietynlainen imago-ongelma, kun esimerkiksi pienemmät voimalaitokset eivät enää käytä polttoturvetta vaikka saisivat polttaa sitä verottomasti 5 000 megawattia vuodessa. Vapokin on alkanut ajaa turvetuotantoa alas jo monia vuosia sitten.

Suomi on nopeasti kaupungistumassa ja myös monien tavallisten kansalaisten maailmankuvat muokkautuvat sen mukaisesti.

Toki tässä nykyajan päätöksenteossa näkyy melko selvästi nimenomaan vihreiden kädenjälki. Vihreys ja luonnonsuojelu ovat periaatteessa aivan hyviä arvoja mutta niitä ei vaan pitäisi soveltaa liian innokkaasti. Suomen kansantalous ja huoltovarmuus pitäisi myös huomioida poliittisissa päätöksissä.

Ja vaikka täällä Suomessa toimittaisiin kuinka hienosti ja ekologisesti, niin muissa maailman kolkissa se voi kostautua. Nykyisin puhutaankin ”likaisesta vihreästä energiasta” puhuttaessa esimerkiksi kobolttikaivoksissa käytettävistä lapsityöläisistä yms.

Turpeentuotannosta ja muustakin kotimaisen energian hyödyntämisestä pitäisi pystyä luomaan myönteinen mielikuva myös maamme nuorisolle. Hehän kuitenkin ovat niitä tulevaisuuden energiankäyttäjiä. Suurella osalla nykyajan nuorista ei ole juurikaan kosketuspintaa tavalliseen maaseudun elämään. Senkin takia koululaisille olisi hyvä jakaa informaatiota turpeentuotannosta ja turpeen monista eri käyttötarkoituksista. Heille pitäisi tuoda esille turpeen tarpeellisuus polttoenergian lisäksi myös kotieläintuotannossa ja kasvihuoneviljelyssä.

Turve pitäisi saada luokiteltua taas uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja asian valmistelu olisi hyvä aloittaa eduskunnassa mahdollisimman nopeasti. Myös vihreiden eduskuntaryhmä pitäisi saada taipumaan luokitusmuutoksen kannalle, vaikka se toki onkin helpommin sanottu kuin tehty. Neuvottelutaitoa ja kykyä kompromissien tekemiseen tarvitaan nyt kuitenkin kaikilta päättäjiltä. Asialle on myös olemassa hyvät perusteet, koska turpeentuotannon alasajo on nyt tapahtumassa selvästi nopeammin kuin on aiemmin suunniteltu.

Ja jos kyseinen luokitus saataisiin muutettua, turpeesta olisi taloudellisia edellytyksiä valmistaa myös biodieseliä. Sekin olisi ensiarvoisen tärkeää nyt kun liikennepolttoaineiden verotuskin on ollut niin paljon esillä. Vihreilläkin luulisi olevan asiaan kiinnostusta nyt kun Suomen maantieliikenteen ilmastopäästöt tuntuvat olevan ongelma.

Viime ajat ovat olleet haastavia myös koronan takia ja se jättää monenlaisia jälkiä. Kohtalaisen hyvin on Suomi kuitenkin valtiona siitä selvinnyt, vaikka parannettavaa toki aina löytyykin. Nyt vaan yhteistyöllä eteenpäin, ettei Suomen päättäjien tarvitse jatkossa lyödä päätään ainakaan siihen Karjalan mäntyyn.

Pentti Hepojoki

Töysä

Kommentoi