Lukijoilta: Energiaturpeen verotus tarvitsee korjauksen eduskunnassa

Eduskunta aloitti ensi vuoden talousarvion käsittelyn toissa viikolla. Yleensä on niin, ettei talousarvioon tehdä eduskuntakäsittelyssä suuria muutoksia. Mutta nyt siihen on suuret perusteet.

Hallitus esittää turpeen energiaverotuksen korottamista 5,7 euroon megawattitunnilta, eli lähes kaksinkertaistamista nykyiseen. Veronkorotuksella tulee olemaan suuret vaikutukset alueellamme työllistämiseen, toimialan yrittäjyyteen ja yrittäjien tekemien suurten investointien romuttumiseen.

Veronkorotuksen tarkoituksena kerrotaan olevan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen nopeammin kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Eli toimitaan hallitusohjelman vastaisesti.

Todettakoon, että toimiala on sitoutunut aiempaan energiaturpeen käytön vähentämisaikatauluun. Nyt yrittäjät ja työntekijät laitetaan maksajiksi.

Mutta on tällä muutoksella myös muita maksajia. Se tulee olemaan metsäteollisuus ja sen työpaikat.

Energiaturpeen käyttöä ollaan korvaamassa puunpoltolla. Polttopuuta tarvitaan noin 10 miljoonaa kuutiota korvaamaan energiaturveosuus. Se on lähes 15 prosenttia vuotuisista kokonaishakkuista.

Samaan aikaan Venäjä on ilmoittanut raakapuun vientikiellosta vuodesta 2022 alkaen. Sieltä on tuotu energiapuuta noin kolme miljoonaa kuutiota.

Näiden lukujen mukaan tarvittaisiin energiapuuhakkuiden kasvattamista 13 miljoonalla kuutiolla. Se on paljon.

Vaikutus metsäteollisuuden puunsaantiin tulee puun energiasisällöstä ja siitä maksettavasta hinnasta.

Energiaturpeen hinta on veronkorotuksen jälkeen noin 30 euroa megawattitunnilta. Kuutiosta puuta saadaan kaksi kuutiota haketta, jonka energiasisältö on kaksinkertainen turpeen antamaan energiaan nähden ja tuotto on 60 euroa.

Eli yksinkertaistettuna kuitupuun hinta tulee yli kaksinkertaistumaan nyt maksettavasta hinnasta.

Se on hetkellisesti kivaa. Mutta tämän jälkeen voidaan kysyä; mistä metsäteollisuus saa jatkossa puuta selluntuotantoon, joka on merkittävä vientituote.

Eikä tämä puun saannin ongelma ole yksin kuitupuuta koskeva. Hallituspuolueet sopivat ohjelmassaan, että ainespuu ei saa ohjautua polttoon. Se tarkoittaa pyörää puuta; kuitua ja pikkutukkia.

Tämä kirjaus on jo rikkoutumassa. Pyöreää puuta menee polttoon.

Eräällä Itä-Suomen hakkuutyömaalla hakkuukertymä oli 1 000 kuutiota. Siitä saatiin 100 kuutiota mäntytukkia, joka meni sahalle, mutta loput puulajit, joissa myös pikkutukkia ja kuitupuuta menivät hakkeeksi

Tällaiset yhtälöt ennustavat metsäteollisuudelle tulevaisuudessa puupulaa ja sen myötä lakkautettavia sellutehtaita.

Turpeella on energian lisäksi myös muuta käyttöä. Turvetta tarvitaan kotieläintilojen kuivikkeeksi, maanparannusaineeksi ja kasvihuoneiden kasvuturpeeksi, joka on myös vientituote.

Lisäksi uusina tuotteina ovat biohiili, turvetekstiilit ja muut kuitutuotteet. Mutta tällä hetkellä alan liikevaihdosta tulee energiatuotannosta lähes 90 prosenttia.

Mikäli energiaturpeen tuotanto loppuu budjettiesityksen mukaisesti nykyiseen nähden hallitsemattomasti, vaarantuvat myös muut turpeen käyttökohteet.

Nyt on kansanedustajilla näytön paikka pelastaa toimialan tulevaisuus. Se onnistuu yksinkertaisesti noudattamalla hallitusohjelmaa.

Lasse Hautala

Kauhajoki

Kommentoi