Lukijoilta: Ennaltaehkäisevillä toimilla säästöjä

Liikunnan asemaa määritellään lainsäädännössä, ja käsitys liikunnan toimialasta ja tehtävistä paikallistasolla on laajentunut. Urheilusta on vapaa-ajan kautta tultu terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Onkin tärkeää ymmärtää ennaltaehkäisevien toimien merkitys ja huomioida mahdollisuus edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja liikunnan harrastamista.

Myös Kuntaliiton visiossa 2025 mainitaan ennaltaehkäisevien toimien merkitys. Liitto kannustaa kuntia yhteistyö- ja kumppanuushankkeisiin liikunta-alan eri toimijoiden kanssa.

Liikunnan uudet voimavarat löytyvät monialaisesta ja -ammatillisesta yhteistyöstä kunnan eri hallinnonalojen, urheiluseurojen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liitosta toivotaan toimenpiteitä, joilla tuetaan liikunnan laajaa kansalaistoimintaa.

Kuntaliitto kannustaa kuntia myös pitämään liikuntapaikkojen maksut ja taksat kohtuullisina. Tavoitteena on turvata mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut sekä liikuntajärjestöille että kaikille liikunnanharrastajille.

Marinin hallitus korostaa ennaltaehkäisevien toimien merkitystä koronan aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa, joka on iskenyt kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoihin raskaasti.

Hallitus on aiemmissa lisätalousarvioissa esittänyt koronan vaikutusten vähentämiseksi liikunnan ja urheilun alalle miljoonien määrärahalisäystä. Seitsemännessä lisätalousarviossa lisärahoitusta ehdotetaan kohdennettavaksi koronaviruksesta aiheutuneisiin tarpeisiin. Rahapelitoiminnan tuottojen laskua kompensoidaan edunsaajille vuonna 2020 yhteensä 175,7 miljoonalla eurolla. Näistä 68 miljoonaa kohdistuu urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen sekä urheilu- ja seuratoiminnan turvaamiseen.

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Liikunta antaa myös elämyksiä ja iloa sekä edistää yhteisöllisyyttä.

Me SDP:n valtuutetut olemme aiempina vuosina tuoneet esille ennaltaehkäisevien toimien merkityksen, olemme olleet valmiita puoltamaan investointeja ennaltaehkäiseviin toimiin, investointeja ihmiseen. Investointi ihmiseen maksaa itsensä takaisin. Palaamme asiaan joulukuun talousarviokokouksessa.

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Vaasa

Kommentoi