Lukijoilta: Erillinen lukio ja ammatillinen koulutus opiskelijan etu

Jaakko Lindfors toivoi kirjoituksessaan (Ilkka 14.6.) yhteistä toista astetta eli lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistämistä.

Emme kannata ajatusta. Pikemminkin on rikkaus, että nuorten on mahdollista valita eri tavalla painotettujen koulutusten välillä. Näin jokainen nuori voi valita koulutusmuodon, jonka kokee vastaavan omia vahvuuksiaan, motivaatiotaan ja tulevaisuuden tarpeitaan. Tämä on tarpeellista niin oppimistulosten nostamisen kuin koulupudokkuuden ehkäisyn kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa julkaiseman ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen tuloksissa korostuu, että ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville tärkeimmät tekijät koulutuksen onnistumisessa ovat löytää itseä kiinnostava ammatti ja päästä opiskelemaan juuri sitä.

Kiinnostavan alan löytymisellä on iso merkitys opintojen sujumisessa ja myöhemmin menestymisessä työelämässä.

Korkea-asteelle siirtyminen on sekä ylioppilaille että ammattiin valmistuneille kivinen tie. Uusista ylioppilaista alle kolmannes pääsee aloittamaan opinnot korkea-asteella lakkiaiskevään jälkeen, vaikka lukion pitäisi olla jatko-opintoihin valmistavaa koulutusta.

Opiskelijavalintauudistus pyrkii vastaamaan tähän: valintoja tehdään jatkossa pelkän pääsykokeen ja pelkän todistuksen perusteella eli molemmissa ei tarvitse pärjätä.

Ammattikorkeakoulujen valintoja tehdään sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon perusteella. Se onkin tärkeää, sillä ammattikorkeakoulusta paikan vastaanottaneista yli kolmannes hakeutuu jatko-opintoihin puhtaasti ammatillisella tutkinnolla.

Sekä lukio- että ammatillista koulutusta on kehitettävä siten, että opiskelu antaa tosiasialliset valmiudet opiskella korkea-asteella. Koko järjestelmän totaalinen myllääminen ei ole tarpeen.

Hallitusohjelmaan kirjattu selvitys mahdollisuudesta suorittaa opintoja eri toisen asteen oppilaitoksissa sen sijaan on tervetullut – toisen asteen oppilaitosten tehtäviin kuuluu jo nyt yhteistyö, joten on kiinnostavaa tarkastella, miten tämä toteutuu.

Nuorilla on kuitenkin jatkossakin oltava mahdollisuus valita selkeästi vahvaan ammattitaitoon tähtäävän ammatillisen koulutuksen ja laajaan yleissivistykseen pyrkivän lukiokoulutuksen väliltä.

Roosa Pajunen

puheenjohtaja

Suomen Lukiolaisten Liitto

Jessica Makkonen

puheenjohtaja

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU

Kommentoi