Lukijoilta: Erityisosaaminen myös terveydenhuollon tukitoimissa turvattava

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen herättelee keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) henkilöstön erityisosaamisen turvaamiseksi (Ilkka-Pohjalainen 30.7.2020). Keskustelu on erittäin tervetullut ja käytännön toteutukset olisivat myös erittäin tervetulleita.

Hoitotyö on luonnollisesti soten ydintehtävä, mutta parhaaseen suoritukseen kyetään, kun hoitotyön tekijät voivat keskittyä tärkeimpään eli asiakkaaseen. Parhaiten tämä varmistetaan laadukkailla tukipalveluilla.

Osastonsihteerit ovat olleet lääkäreiden ja hoitotyön tekijöiden avustajina kauan, kuitenkaan heidän asemaansa ei ole virallistettu. Edelleenkin on epäselvää, ovatko he hoitohenkilökuntaa vai toimistotyöntekijöitä.

Osastonsihteerien koulutustausta onkin kirjava, ”merkantista maisteriin” sekä lähihoitajakoulutuksen saaneita.

Nykyinen sote-arki on teknistynyt ja verkottunut ollen kovin erilainen esimerkiksi vuosikymmenen takaiseen arkeen verrattuna. Erilaisia kirjallisia raportteja tarvitaan jatkuvasti, niiden laatimiseen tarvitaan sekä kielellistä että teknistä osaamista. Tiedonhakutaidot, tiedonsiirto- ja viestintätaidot vaativat jatkuvaa kehittymistä. Arjen rytmi on moninkertainen vuosikymmenen takaiseen verraten.

Sujuvan ja laadukkaan arjen turvaamiseksi tarvitaan myös tukipalvelujen sote-erityisosaajia. Olisi työnantajankin etu uutta työntekijää palkatessaan tietää, mitä uudelta työntekijältä voi odottaa. Sote-sihteerin pitää tietää lainopilliset asiat, osata nykytekniikka ja omata erinomaiset viestintätaidot. Sihteeri on usein linkki monen ammattiryhmän välillä turvaten potilaan parhaan mahdollisen hoidon. Uudistetaan myös sote-sihteerin koulutusta.

Tarja Mäkitalo

Jyty Vaasa ry:n puheenjohtaja

Kommentoi