Lukijoilta: Esitys lupakorttien maksusta

Vaasan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen kotiavustajille annettavasta ilmaisesta parkkikortista.

Nyt on ilmennyt, että kaupungin sisäisten vuokrien vuoksi kotipalvelutoimisto joutuu maksamaan lupakortin hankkimisesta kotiavustajille, jotka käyttävät omaa autoaan työaikaiseen liikkumiseen, yhteissummaltaan noin 10 000 euroa.

Jäsenistössämme on vanhuksia, joiden mahdollisuus kotona asumiseen pohjautuu turvalliseen, sovittujen aikojen mukaiseen kotipalveluun (mm. lääkkeiden ja pistosten saamiset).

Jos kotiavustaja joutuu työpäivänsä aikana useasti etsimään lähintä, mahdollisesti korttelien päässä olevaa ilmaista parkkipaikkaa, viivästyvät koko päivän asiakaskäynnit huolestuttavasti.

Syntyy tilanteita, joissa hoidettavalle aiheutuu viivytyksestä hälyttävä akuuttinen avuntarve, jonka seurauksena saattaa olla korjaamaton ongelma.

Edellytämme, että kaupunginhallitus kiireellisesti käyttää veto-oikeuttaan ja korjaa tilanteen siten, että kotiavustajien ilmaiset parkkikortit saadaan välittömästi käyttöön.

Korttien jaossa on huomioitava myös omaishoitajien apuna toimivat omaishoidon tuen hoitajat.

Tästä ei saa syntyä sosiaalitoimelle lisäkustannuksia, kaupunginhallitus voi hoitaa asian omista määrärahoistaan tai korvamerkittynä lisämäärärahana sosiaalitoimelle. Edellytämme myös, että asia huomioidaan lisäkustannuksena tulevien vuosien budjetoinnissa.

Raija Tuomaala

puheenjohtaja

Sirpa Evwaraye

varapuheenjohtaja

Vaasan Eläkeläiset ry

Kommentoi