Lukijoilta: Etelä-Pohjanmaalla löytyy päihdekuntoutusta

Sairaanhoitopiirissä nähdään tarvetta päihdeyksikön perustamiseen ja se on hieno juttu.

Usein päihdeongelmaiselle tulee tilanteita, joissa hän tarvitsee terveydenhuollon palveluja. Kuntoutuksen aikana palvelujen tarve selkeästi vähenee tai loppuu kokonaan.

Raitistuminen johtaa jopa työelämään palaamisen ja kouluttautumisen. Tällöin yhteiskunnan säästöt ovat todella muhkeat. Entisestä palvelujen suurkuluttajasta on tullut jopa palveluissa toimija ja muiden auttaja. Näitä tarinoita löytyy.

Kan ry toteuttaa Kauhavalla päihdekuntoutusta asumispalveluna, missä ammatillisesti koulutettu henkilökunta toimii yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Yhdistys ei tavoittele taloudellista voittoa, mutta koettaa saada kulut maksettua.

Tavoitteena on luoda puitteet, missä päihdeongelmien kanssa kamppaileva saisi mahdollisuuden kuntoutua. Hyvä yhteistyö kuntien järjestämän avohoidon ja Kan-kodin kanssa on mahdollistanut monen kuntoutuksen.

Päihdeongelmista kärsivä tarvitsee monen tasoisia palveluja ja niitä on luotava, koska se on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.

Jouko Vuorenniemi

Kan ry:n toiminnajohtaja

Kommentoi