Lukijoilta: Etelä-Pohjanmaan metsätilat valmiina hiilimetsänhoitoon

Hiilimetsänhoito on noussut Suomessa ja koko EU:n tasolla puheenaiheeksi etenkin kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) lokakuun 2018 kohuraportin jälkeen. Ilmastopaneeli ei enää usko, että ilmakehän hiilidioksidin nousun saa pysähtymään pelkästään päästöjen vähentämisellä. Sen rinnalle tarvitaan hiiltä biomassaansa sitovaa metsänhoitoa sekä uuden sukupolven bioenergiaa.

Hiilimetsänhoitoa ohjataan hiilipörssillä. Se sisältää sekä alkuainehiilen päästövirrat ylös taivaalle että hiilen nieluvirrat alas taivaalta. Hiilipörssi keskittyy erityisesti kasvavien metsiemme hiilinieluihin. Metsän kasvattajalle on oikein ja kohtuullista saada hiilipörssistä tuloa metsäänsä päätyneestä, vuotuisesta hiilen nieluvirrasta.

Millä tasolla metsätilan saama vuotuinen hiilipörssin tilitys voisi olla? Otetaan esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan maakunta. Alueella keskimääräinen yksityinen metsätila eli metsälö on kooltaan 26,2 hehtaaria.

Maakunnan keskimääräiset hiilen nielutiedot voi laskea Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista. Luke on viimeksi laskenut maakunnalliset puuvarastot kausille 2009–2013 ja 2014–2016. Ykköskaudella Etelä-Pohjanmaalla oli runkopuuta 104 ja toisella kaudella 109 miljoonaa kuutiota.

Luken keskiarvoja käyttäen keskimääräisellä Etelä-Pohjanmaan metsälöllä oli ykköskaudella puuta yhteensä 1 910 kuutiota ja toisella kaudella 2 000 kuutiota. Runkopuusta johdetut alkuainehiilen määrät (rungot, oksat ja juuret) olivat vastaavasti 675 tonnia ja 707 tonnia.

Etelä-Pohjanmaan metsälön hiililuku vuoden 2018 lopussa oli 27,9 tonnia alkuainehiiltä hehtaarilla. Se on hieman alle koko Suomen hiililuvun, joka oli 29,6 tonnia laskettuna koko maapinta-alaamme kohti.

Etelä-Pohjanmaan metsäojitettujen soiden silti kasvuisat männiköt ovat kokonaispuustoltaan kieltämättä keveämpiä kuin vaikkapa Kanta-Hämeen sankat kivennäismaan kuusikot.

Etelä-Pohjanmaan metsälöt ovat silti jo vahvan hiilimetsänhoidon tiellä. Vuotuisista hakkuista huolimatta metsälön hiilinielu eli puuston hiilivarasto paisuu. Keskimetsälö nielee ilmakehästä hiiltä vuodesta toiseen. Nieluvirta on 8,1 tonnia alkuainehiiltä vuodessa keskimetsälöön.

Hiilen virroilla on rahallinen arvonsa. Euroopan unionin päästöpörssi noteeraa sen päivittäin. Helmikuun alkupuolella päästövirran hinta oli 23,3 euroa hiilidioksidin tonnilta. Alkuainehiiltä kohti laskettuna hinta on 85,4 euroa tonnilta. Samaa lukemaa voi käyttää hiilipörssissäkin.

Jos meillä olisi jo hiilipörssi, sen vuositulos Etelä-Pohjanmaan metsälölle olisi mukiinmenevä, 693 euroa vuodessa.

Maakunnan metsätilojen kannattaa jatkaa hiilimetsänhoidon tiellä. Tilojen talous hyötyisi hiilipörssistä.

Veli Pohjonen

maatalous- ja metsätieteiden tohtori

metsänhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistossa

metsätalouden energiatuotannon emeritusprofessori Joensuun yliopistossa

Kuusamo

Kommentoi