Lukijoilta: Eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvattava

Veikkaustuotoilla tuetut sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukena. Heidän tukenaan, joilla ei ole mahdollisuuksia, voimavaroja tai osaamista ylläpitää ja edistää hyvinvointiaan yhteiskunnassa.

Valtionvarainministeriö julkaisi elokuussa budjettiehdotuksen, jonka perusteella sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista leikattaisiin 127 miljoonaa euroa eli lähes kolmasosa avustusten nykytasosta. Etelä-Pohjanmaalla kolmanneksen leikkaus avustuksissa tarkoittaisi noin kaksi miljoonaa euroa pienempää julkisen avustuksen määrää maakunnassamme.

Ehdotus on kestämätön ajatellen kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä leikkauksesta yhteiskunnalle ja alueen kunnille aiheutuvia välillisiä kustannuksia.

Etelä-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä aktiivisesti noin 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä. Niissä toimii ammattilaisten rinnalla satoja vapaaehtoisia. Järjestöt tekevät paljon sellaista työtä, jota muut eivät yhteiskunnassamme hoida.

Avustusten leikkaaminen vaikuttaisi välittömästi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämään. Mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi pitkäaikaissairaiden sekä päihde- ja mielenterveyden ongelmista kärsivien kohdalla? Entä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten omaisten, ikäihmisten ja kriisin kohdanneiden näkökulmasta?

Matalan kynnyksen apua, vertaistoimintaa sekä arkea ja hyvinvointia tukevia toimintoja jouduttaisiin leikkausten jälkeen joko välittömästi lopettamaan tai ainakin supistamaan. Tästä seuraisi, että yhä useampi Etelä-Pohjanmaalla apua tarvitseva ihminen putoaisi ulos järjestöjen tarjoamasta tukiverkostosta.

On laskettu, että yhden aikuisen itsemurhan kustannus on noin kaksi miljoonaa euroa. Mielenterveyden ongelmien kustannukset ovat Suomessa vuositasolla noin 11 miljardia euroa. Yksinäisyys tulee kalliiksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät päivittäin ihmisten hyvinvointia vahvistavaa ja pahoinvointia vähentävää työtä. Ehkäisemällä yhdenkin ihmisen itsemurha, vähentämällä yhdenkin ihmisen yksinäisyyttä ja vahvistamalla yhdenkin ihmisen mielenterveyttä säästetään miljoonia euroja.

Järjestöjen toiminnan suurimmat säästöt yhteiskunnalle tulevat nimenomaan ennaltaehkäisevästä työstä, kun toiminnalla tuetaan sosiaalisen ahdingon tai terveyshaittojen vähentämistä.

Mikäli ennaltaehkäisevä järjestötoiminta ajetaan leikkauksilla alas, joutuu yhä useampi ihminen julkisen sektorin korjaavien toimien piiriin. Ennaltaehkäiseminen on halvempaa kuin korjaava työ.

Hyvinvointi lisää hyvinvointia. Kun ihmiset voivat hyvin, myös työkyky on parempi. Työssäkäyvät kuluttavatkin enemmän, jolloin myös talouden rattaat pyörivät.

Mikäli leikkaukset toteutuvat ja Etelä-Pohjanmaaltakin lähtee kaksi miljoonaa euroa Veikkauksen tuotoista, kuka tukee niitä ihmisiä, joita järjestöjen supistuneilla toiminnoilla ei ole enää mahdollista tavoittaa?

Paula Risikko

kansanedustaja (kok.)

Pasi Kivisaari

kansanedustaja (kesk.)

Kati Kuusio

kriisikeskusjohtaja

Seinäjoen Kriisikeskus Mobile

Leena Huhtamäki

hallituksen pj.

Yhteisöjen Yhdistys ry

+ 32 sotejärjestöä ja -yhdistystä Etelä-Pohjanmaalta

Kommentoi