Lukijoilta: Hätä E-P:n pelastuslaitoksella

Kuntien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaidensa turvallisuudesta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos huolehtii alueensa kuntien pelastustoimesta Seinäjoen kaupungin toimiessa hallinnollisesti isäntäkuntana.

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys soten rahoituslaista vähentää kustannustehokkaan E-P:n pelastuslaitoksen käyttövaroja noin 1,9 miljoonaa euroa.

Kun toimintaa joudutaan sopeuttamaan jo valmiiksi tehokkaassa toiminnassa, se aiheuttaa väistämättä paloasemaverkoston kriittistä tarkastelua. Paloasemien vähentyessä vasteajat pidentyvät ja sitä kautta luovat turvattomuuden tunnetta varsinkin haja-asutusalueille.

Suunnitteilla oleva sote-lainsäädäntö tuo uusia haasteita ja toiminnallisia rajoitteita E-P:n pelastuslaitoksella hiottujen toimintatapojen käytäntöön, esimerkkeinä mm. omien paloautojen varustelu, huolto, laitteiden tarkastustoiminta jne. Syntyneet säästöt pelastuslaitoksen omasta toiminnasta ovat olleet merkittäviä ja ne on tuloutettu osakaskunnille. Uusi valmisteilla oleva sote-lainsäädäntö ei taivu välttämättä edellä esitetylle toiminnoille.

Suurta huolta aiheuttaa myös vapaaehtoisen palokunnan (VPK) merkitys. Kuinka uusi sote-lainsäädäntö huomio VPK:n merkityksen ja sen tuoman erittäin arvokkaan lisän pelastustoimen organisaatioon? Mikäli lainsäädännössä ei huomioida VPK:n erittäin hienosti toimivaa järjestelmää ja toiminta lakkaa, kyseiset resurssit joudutaan miettimään uudelleen virkaperusteisesti, joka on monikertaisesti kalliimpaa.

Uuden teknologian ja tehostetun kotihoidon avulla ikäihmisten on mahdollista asua omassa kodissaan entistä pidempään. Tämä tuo uusia tehtäviä myös pelastuslaitokselle ja ensivastehoidolle, sillä iän mukanaan tuomat toimintarajoitteet kuten esimerkiksi muistisairaudet lisäävät riskiä onnettomuuksille. Vasteajat pitenevät, koska haja-asutusalueiden tieverkostojen kunto ja huoltotoimenpiteet ovat rajoitetut.

Pelastustoimi tarvitsee toimintaansa uudistusta ja erityisesti uuden teknologian mahdollistamat parannukset ovat välttämättömiä.

ICT eli tieto- ja viestintäteknologia tuo hyvin toimiessaan mukanaan tehokkuutta. Sen rakentaminen vaatii euroja, kuten esimerkiksi pelastustoimen valvontarekisteri, viranomaisverkko, turvallisuusverkko, kenttäjohtamisjärjestelmä. Esitetyssä rahoitusmallissa on olemassa vain miljoonaluokan arvauksia ICT:n vaatimasta rahoituksesta.

Nyt suunniteltu hyvinvointialueiden ja pelastustoimen hallintouudistus lisää hallintoa ja vaarantaa toimintaedellytyksiä. Uudistuksen tulee olla aito uudistus, jolla on lisäarvoa.

Timo Renko (kok.)

kuntavaaliehdokas

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen varapuheenjohtaja

Kauhava

Kommentoi