Lukijoilta: Halkosaaren risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista kiirehdittävä

Liikenne Valtatie 18:n Halkosaari–Seinäjoki-tieosuudella on kasvanut ajoittain yli 10 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Nykyisin valtatien Halkosaaren liittymän liikenneturvallisuus koetaan erittäin heikoksi ja risteyksen kautta ajaminen on alati vaarallista. Ko. risteyksessä on tullut lukuisia onnettomuuksia ja se aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita.

Risteyksen kautta päivittäin on kulkua Kylänpäästä, Hanhikoskelta, Kitinojalta ja Halkosaaresta sekä Munakan suunnasta. He joutuvat säännöllisesti toteamaan, ettei pääväylälle meneminen ole sujuvaa ja liikenneturvallisuuden näkökohdat on laiminlyöty. Valtatielle risteyksestä pääseminen ottaa aikaa ja vaatii ylen määrin tarkkaavaisuutta.

Ihmettelyn aihe onkin, miksi vaarallisen ja vilkasliikenteisen risteyksen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta ei ole priorisoitu Vt 18:n parantamisen tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Halkosaaren risteys on liikenneturvallisuuden, liikennemäärien ja palvelutason kannalta koko Seinäjoki–Vaasa-välin Vt 18:n heikoin kohta.

Näin ollen on erittäin perusteltua ja priorisoitua esittää Halkosaaren risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisen suunnittelu ja toimenpiteiden ottaminen välittömästi mukaan vuonna 2020 valmistuvaan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnittelun osaksi.

Olemassa olevien Vt 18:n seuranta- ja ohjausryhmien vaaditaan myös edistävän ko. vaarallisen risteysalueen akuuttia liikenneturvallisuuden parantamista kärkihankkeena. Tieosuus kuuluu nyt ensimmäiseen palvelutasoluokkaan, joten Halkosaaren liittymän suureksi kasvaneiden liikennemäärien tulisi myös näkyä laadittaessa toimenpiteiden kiireellisyysjärjestystä.

Turvallisemman liikenteen puolesta!

Seppo Alanen

Heikki Nortunen

Olavi Mäki

Seinäjoki

Kommentoi