Lukijoilta: Hallituksen pelastuspaketti ensiarvoisen tärkeä kunnille

Eduskunnassa on käyty tällä viikolla vuoden 2021 budjetin lähetekeskustelua.

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan elvyttävä suhdannepolitiikka jatkuu myös ensi vuonna. Riittävän suuri elvytys onkin tässä suhdannetilanteessa tehokkainta politiikkaa kasvun ja työllisyyden tukemiseksi, koska rakenteelliset uudistukset tehoavat huonosti juuri silloin, kun suhdannetilanne on huono.

Sosiaalisen kriisin torjunta ja työttömyyden kasvun torjunta elvyttävällä politiikalla vahvistavat myös tulevan kasvun ja työllisyyden edellytyksiä.

Julkisen talouden kestävyyttä ei tule tässä vaiheessa hoitaa leikkauksin ja veronkorotuksin, kuten oppositiosta esitetään, koska niiden haitalliset vaikutukset ovat tässä tilanteessa merkittävästi suurempia kuin hyödyt.

Huomion on oltava tuotantopotentiaalia kasvattavissa uudistuksissa ja riittävän kokonaiskysynnän turvaamisessa.

Hallitus jatkaa talousarvioesityksellään sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää talouspolitiikkaa.

Energiaverouudistus tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, vientisektorin kilpailukyky huomioiden. Jo säädetyn hoitajamitoituksen rahoitus sisältyy talousarvioesitykseen täysimääräisesti, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja uudistetaan, oppivelvollisuus laajenee, varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja varhaiskasvatuksen määrärahalisäykset jatkuvat.

On erittäin tärkeää, että koronavirustilanteen välittömiin kustannuksiin, koronasta aiheutuvan hoito- ja palveluvelan purkuun sekä kuntatalouden tukemiseen esitetään talousarviossa yhteensä noin 4 miljardin euron kokonaisuutta.

Pidän myös ensiarvoisen tärkeänä, että Veikkauksen tuloutuksen lasku kompensoidaan järjestöille tulevina vuosina täysimääräisesti.

Useissa kunnissa on tänä vuonna käyty yt-neuvotteluja ja suunniteltu kipeitä toimia talouden tasapainottamiseksi.

Hallitus on kuullut kuntien hätähuudon ja osoittaakin syksyn 2020 lisätalousarvioesityksessä kunnille 400 miljoonan lisäyksen peruspalvelujen valtionosuuteen sekä sairaanhoitopiireille 200 miljoonaa lisärahoitusta. Vuonna 2021 kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan 300 miljoonalla eurolla ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta nostetaan 10 prosenttiyksiköllä (550 milj.). Lisäksi hallitus kompensoi kunnille uusista tehtävistä, kuten laajennetusta oppivelvollisuudesta, koituneet kulut vielä erikseen.

Hallituksen kuntapaketin kuntakohtaiset tuet ovat merkittäviä summia ja auttavat tasapainottamaan isompien ja pienempien kuntien taloutta.

Näitä euroja ei juuri missään kunnassa ole voitu luonnollisesti ottaa huomioon vielä taloutta suunnitellessa.

Nyt onkin syytä tarkistaa oman kunnan saamat lisätuet ja vaatia virkamiehiltä päivitettyjä talouslukuja, joissa pelastuspaketti huomioidaan.

Pohjalaiskuntiin pelastuspaketti tuo miljoonia euroja, joilla voidaan rahoittaa kuntalaisille tärkeitä palveluita sekä voimme toivottavasti välttää ainakin pahimmat leikkaukset, lomautukset ja irtisanomiset tänä ja ensi vuonna.

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi