Lukijoilta: Halvalla ei saa hyvää ja priimasta kannattaa maksaa

Viime aikoina on ollut keskustelua siitä, kuinka eräs eteläsuomalainen siivousalan yritys on riistänyt työntekijöitään työoloihin, työaikaan ja palkkaukseen liittyen. Heikossa asemassa olevia työntekijöitä on kohdeltu ala-arvoisesti. Tämä on tuomittavaa eikä sovi suomalaisen tai ainakaan pohjalaisen yrittäjän ajattelutapaan. Työehtojen ja muiden paikallisesti sovittujen sopimusten noudattaminen on molempien osapuolten etu.

Yhtenä syynä, joka tähän tilanteeseen johtaa on että kun kunnat, kaupungit ja valtio pyytävät tarjouksia palveluista ja tuotteista, niin hyvin usein (lähes aina) ainoana valintaan vaikuttavana tekijänä on se, että kuka tekee halvimmalla. Se myös suoraan sanotaan tarjouspyynnössä. Tämä taas johtaa siihen, että tarjoavien yritysten joukossa saattaa olla näitä em. epäterveitä yrityksiä, jotka polkevat hinnan niin alas, että voittavat tarjouksen. Kyseinen yritys joutuu tarjouksen voitettuaan rikkomaan lakeja ja työehtoja selviytyäkseen tehtävistään.

Tästä seuraa se, että ns. rehelliset yritykset eivät enää halua lähteä tarjoamaan tulevissa tarjouspyynnöissä, koska tietävät jo, ettei ole mitään mahdollisuutta voittaa tarjousta, koska ainut kriteeri on hinta. Eikä tätä voi tietenkään yleistää kaikkiin, jotka voittavat tarjouksen. Suurin osa yrityksistä on kuitenkin rehellisesti toimivia.

Halvin hinta ei saa olla ainut päätökseen vaikuttava tekijä, tässä tarjouksen pyytäjillä on peiliin katsomisen paikka.

Antti Holappa

puheenjohtaja

Laihian yrittäjät ry.

Kommentoi