Lukijoilta: Harhaanjohtava kuva tartuntojen leviämisestä Närpiössä

Kim Berg tuo Ilkka-Pohjalaisessa 17.4. julkaistussa yleisönosaston kirjoituksessaan esille koronaviruksen leviämiseen liittyvät ongelmat Pohjanmaalla, luoden samalla mielikuvan jonka mukaan ulkomailta tulevat tartunnat ovat yleisiä Närpiössä tai jopa tulevat Närpiöstä, väestörakenteen ja seudulla harjoitettavien elinkeinojen seurauksena.

Närpiön tämänhetkisen tartuntatilanteen valossa tämä kuva tilanteesta alueella on täysin väärä. Nykyiset tartuntaketjut ovat, sikäli kuin ne ovat paikallisesti jäljitettävissä kotimaista alkuperää, eikä niillä siis ole yhteyttä rajatesteihin.

Niillä ei myöskään ole yhteyttä alueella harjoitettaviin elinkeinoihin, vaan karanteenit ovat vaikuttaneet lähinnä Närpiön kaupungin sivistystoimeen ja hallintoon. Esimerkki on tässä yhteydessä näin ollen kehnosti valittu.

Berg viittaa todennäköisesti tartuntaketjuun, joka oli aktiivinen tammikuussa ja joka vaikutti joihinkin alueen peruselinkeinon toimijoihin. Kyseisessä aallossa oli yksi tapaus, jolla oli selkeä yhteys ulkomaille.

Toisaalta tartuntojen jäljittämisessä on paikkakunnalla toki esiintynyt verrattain paljon ulkomaalaisen kuuloisia nimiä, mikä lienee täysin luonnollista paikkakunnalla, jonka väestöstä yli 17 % puhuu ensikielenään jotain muuta kuin ruotsia tai suomea. Jos ei ole perillä paikallisista olosuhteista, saattaa virheellisesti ajatella, että kyse olisi kausityöntekijöistä, vaikka kyse on syntyperäisistä ja paikkakunnalle muuttaneista närpiöläisistä.

Lisäksi voidaan mainita, että Pohjanmaalla on tosiaan ollut ja on vieläkin haasteita tartuntojen leviämisen ja jäljittämisen suhteen kausityöntekijöiden parissa esimerkiksi rakennusalalla. Tältä osin Bergin kehotus koskien työnantajien erityisvastuuta ilmoittaa ja valvoa alueen rajoitusten ja suositusten noudattamista, on paikallaan.

Kyseisen ryhmän osalta kuntien tartuntatautivastaavien ja työnantajien välisen yhteistyön on oltava sujuvaa. Tästä voidaankin hyvänä esimerkkinä mainita Närpiössä todennäköisesti eniten kausityöntekijöitä työllistävä työnantaja: Tiedonvälitys infektiotautien torjunnasta vastaaville paikallisille tahoille on ollut sujuvaa ja ennakoivaa, jolloin osapuolet ovat voineet suunnitella toimiaan hyvissä ajoin. Näin voidaan varmistaa turvalliset työolot kaikille osapuolille ja välttää ikävät yllätykset.

Mikaela Björklund

kaupunginjohtaja

Närpiö

Kommentoi