Lukijoilta: Härkälaumasta huulipunahallitukseen?

Naisena politiikassa on hyvä olla, harrastuksenakin se toki vaatii aikaa, perehtymistä ja uuden opettelua, kiinnostusta aiheeseen. Hyvä kommunikointi on tärkeää yli puoluerajojen, sillä yhteisien asioiden äärellä toimitaan.

On hyvä juttu, että naisia on lähtenyt enenevissä määrin mukaan politiikkaan paikallistasolta edeten aina maan johtaviin tehtäviin saakka.

Politiikka on Suomessa monen muun maan tapaan ollut miesvoittoista aina viime vuosien vahvaan rynnistykseen asti.

On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?

Viisaat johtajat palkkaavat alaisikseen itseään taitavampia henkilöitä, hyvät yritykset nimittävät hallituksiinsa parhaan kyseisen osaamisalan taitajan ja noudattavat Corporate Governancen ohjeistamaa hallituksen monimuotoisuutta.

Sukupuolten mahdollisuuksien tasa-arvon tulee mielestämme toimia molempiin suuntiin: liiallinen yksipuolisuus – myös sukupuolessa ei tuo riittävää katsantokantaa päätöksentekoon.

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset

puheenjohtaja

Kommentoi