Lukijoilta: Harkimon kapinalla on perustuslain tuki

Kansanedustaja Hjallis Harkimo (ent. kok.) kritisoi (IL:n kolumni 13.4.) voimakkaasti puolueen ryhmäkuria: ”Päätökset tehdään ilman keskustelua, ylhäältä johdettuna, ja siihen osallistuu vain harva. Silti kaikkien ryhmäläisten pitää päätöksiä noudattaa, vaikka ne eivät ole yhdessä tehtyjä. Jos menet poikkiteloin puheenjohtajiston kanssa, on turha haaveilla hyvästä virasta seuraavalla vaalikaudella.”

Harkimo pitää ryhmäkuria perustuslaissa taatun kansanedustajan riippumattomuuden vastaisena ja äänestäjien ”kuluttajasuojan” rikkomisena ja kysyy kenelle kansanedustaja on vastuussa.

Harkimo sekoittaa, muuten ansiokkaassa kirjoituksessa, kaksi eri asiaa perustuslain ja eduskuntaryhmien säännöt. Molempia on noudatettava.

Ryhmäkurilla tarkoitetaan sitä, että kansanedustaja velvoitetaan noudattamaan oman eduskuntaryhmänsä sääntöjä ja niiden mukaisia enemmistöpäätöksiä. Eduskuntaryhmään liittyminen on vapaaehtoista, eikä kansanedustajana toimiminen edellytä ryhmän jäsenyyttä.

Eduskuntaryhmän muodostavat saman rekisteröidyn puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokaslistoilta eduskuntavaaleissa valitut kansanedustajat, jotka eduskuntaryhmä jäsenikseen hyväksyy.

Edustaja voi myös kesken vaalikauden erota ryhmästä, liittyä toiseen ryhmään, perustaa uuden ryhmän tai jättäytyä ryhmien ulkopuolelle. Tämän takaa yhdistymisvapaus.

Liittyessään vapaaehtoisesti ryhmäänsä edustaja on tietoinen ryhmän säännöistä ja toimintatavoista, ja liittymisellään ne hyväksyy.

”Tästä syystä, eduskuntaryhmät voisivat säännöksen [kansanedustajan riippumattomuus] estämättä kohdistaa jäseniinsä erilaisia ryhmän toimintaan osallistumiseen ja ryhmän jäsenyyteen liittyviä sääntöjensä mukaisia seuraamuksia, jotka perustuvat ryhmän sisäiseen toimintavapauteen.”

Eduskuntaryhmiä koskevan lain perusteluissa sanotaan lisäksi:

”On syytä korostaa, että säännöksellä [ryhmän jäsenyydestä] ei millään tavoin rajoiteta eduskuntaryhmän mahdollisuuksia määrätä niistä edellytyksistä, joilla ryhmään kuuluva edustaja kurinpitotoimena joko määräajaksi tai kokonaan erotetaan ryhmästä.”

Ryhmien sisäisillä säännöillä ei kuitenkaan voida poistaa kansanedustajan perustuslaillista riippumattomuutta:

Perustuslain 29 §:n mukaan: ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.”

Näin ollen eduskuntaryhmien sääntöjen mukainen kansanedustajan velvoite noudattaa ryhmän päätöksiä eli ns. ryhmäkuria, on perustuslain mukainen, eikä loukkaa kansanedustajan riippumattomuutta. Hän hyväksyy velvoitteet vapaaehtoisesti ja voi myös irrottautua niistä koska tahansa.

On siis kokonaan kansanedustajasta itsestään kiinni, tyytyykö hän ryhmän enemmistön kantaan, vai pitääkö päänsä ja vaalilupauksensa ja riskeeraa siten poliittiset etunsa. Takinkääntöön ei ryhmä voi häntä pakottaa.

Heikki Santala

järjestöneuvos, Kauniainen

Kommentoi