Lukijoilta: Hävittäjien määrää on harkittava

Puolustushallinto valmistelee parhaillaan meneillään olevassa HX-hankkeessa 64 monitoimihävittäjän hankintaa. Hävittäjien hinnaksi on arvioitu 7–10 miljardia euroa. Kyse on julkisentalouden mittakaavassa merkittävästä hankinnasta, joten hankittavien monitoimihävittäjien määrää tulisi harkita perusteellisesti.

Suomelle tarjotut monitoimihävittäjät ovat suorituskyvyltään nykyisin käytössä olevia hävittäjiä tehokkaampia. Monitoimihävittäjien lisäksi ilmapuolustusta voidaan kehittää hankkimalla kustannustehokkaampia ilmatorjunta-asejärjestelmiä. Näin ollen monitoimihävittäjiä voidaan hankkia nyt esitettyä vähemmän, kuitenkin niin, että koko Suomen ilmatilaa puolustetaan itsenäisesti.

Kun hävittäjiä hankitaan aiempaa vähemmän, jää julkistalouteen enemmän jakovaraa. Tämä mahdollistaisi välittömät investoinnit vanhustenhoivaan, ammattikoulutukseen ja tieteeseen.

Samuel Linna

FM

Turku

Kommentoi