Lukijoilta: Hiipuvalle turkisalalle tukea vain toiminnan alasajoon

Ilkka-Pohjalainen julkaisi 2.7.2020 neljän maakuntajohtajan kannanoton, jossa he ilmaisivat huolensa turkisalan tulevaisuudesta. Maakuntajohtajien mukaan koronakriisi on vaikeuttanut valmiiksi talousahdingossa olevan turkisalan tilannetta edelleen.

Turkisalan tulevaisuus onkin näyttänyt huonolta jo pitkään. Ihmisten asenteet ovat muuttuneet, jo 74 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Muotialalla yhä useampi suunnittelija, vaateketju ja luksusmuotibrändi on hylännyt turkikset mallistoistaan. Eettisistä syistä moni verrokkimaa on kieltänyt tarhauksen ja maailmalla asetetaan turkisten myynti- ja tuontikieltoja.

Turkisalan puolustajat vetoavat usein alan talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Turkisalan kokonaisvientitulot vuonna 2019 olivat 312 miljoonaa euroa, josta Suomessa tuotettujen nahkojen osuus oli vain noin 150 miljoonaa. Se on marginaalinen osuus Suomen tavaraviennistä, jonka kokonaisarvo oli 64,9 miljardia euroa vuonna 2019. Ala työllistää vuosi vuodelta vähemmän. Vuonna 2019 turkistarhojen suora työllistävyys oli Fifurin mukaan vain 1 207 henkilötyövuotta.

Ala on ollut kriisissä pitkään. Huutokauppojen tulokset ovat jo vuosia olleet huonoja ja nahkoja on myyty tappiolla. Koronakriisi on vain yksi tekijä pitkään jatkuneessa alamäessä. Kun turkisalan mainetta ja taloustilannetta tarkastelee pidemmällä ajanjaksolla, on selvää, että ala ei tule selviämään yhteiskunnan muutoksesta.

Suhdanneherkkää ja hiipuvaa elinkeinoa ei tule pitää keinotekoisesti pystyssä. Mahdollisia tukia tuleekin suunnata alasta luopuville yrittäjille esimerkiksi uudelleenkoulutuksen kautta. Hallituksen on aika kuulla kansalaismielipidettä ja ajaa turkistarhaus alas nyt, kun se on vielä mahdollista tehdä hallitusti.

Heidi Kivekäs

Toiminnanjohtaja, Animalia

Niina Kuorikoski

Perustaja, Finland Fur Animal Save

Maria Lindqvist

Toiminnanjohtaja (vs.) SEY Suomen eläinsuojelu

Kristo Muurimaa

Viestintä- ja kampanjavastaava Oikeutta eläimille

Kommentoi