Lukijoilta: Hintalappu puuttui

WWF:n Jari Luukkonen kirjoitti 22.2. Ilkka-Pohjalaisessa, jotta kunnat ovat välttämättömiä ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Tässä Luukkonen on aivan oikeassa. On hyvä, että kunnat voivat Metso-ohjelman rahoituksella suojella metsiään. On tärkeää suojella arvokkaita lajeja ja luontokohteita. Kuntien omistusosuus suomalaisesta metsämaasta on kuitenkin ollut vain parin prosentin luokkaa.

Virkistysmetsät ja lähimetsät ovat kuntalaisille tärkeitä. Suunnistan kuitenkin mieluummin hoidetuissa lähimetsissä kuin hoitamattomissa ryteiköissä.

Luukkonen toi myös esille, että poltettavista biomassoista tulisi luopua energiantuotannossa. Hintalappu kuitenkin puuttui tarkastelusta.

Jos nykyaikaisesta kaukolämmitysjärjestelmästä luovutaan, tarvitaan mittavia remontteja ja investointeja voimalaitoksilla ja kiinteistöillä. Kuntien onkin huolella arvioitava, mitä mahdollinen ennakoitu muutos maksaa.

Lisäksi noin 1 000 euroa kuussa eläkettä saavalle ikäihmiselle asunto-osakeyhtiön energiaremontin hinta voi olla tuntuva. Lopulta tavalliset kuntalaiset maksavat remontit ja investoinnit.

On hyvä, että nykyinen metsälaki mahdollistaa myös ekologiset hakkuut. Luukkosen mielipiteestä puuttui kuitenkin puukauppojen hintalappu.

Nopeasti voi laskea, että jos 1 000 havutukkikuution osalta avohakkuussa saatava puukauppatili on 60 000 euroa, on se jatkuvan kasvatuksen hakkuussa noin 50 000 euroa nykyisillä hinnoilla ilman pinta-alatarkastelua. Menetetyt puukauppatulot kuntien pitää kuitenkin kerätä kuntalaisilta erilaisina veroina ja maksuina.

Kuntavaalien alla kaivataan keskustelua. Mielipiteitä voi vapaasti esittää.

Arvostan kuntien autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta päätöksenteossa.

Risto Lauhanen

kuntalainen, yksityishenkilö

Seinäjoki

Kommentoi