Lukijoilta: Hoitopolut ja henkilöstö hyvinvointialueiden valmistelussa huomioon

Tavallinen kadun tallaaja yrittää parhaillaan hahmottaa, mistä tulevissa aluevaaleissa on kyse. Tulevien hyvinvointialueiden valmistelun keskiössä ja julkisuudessa ovat olleet ainakin tähän saakka jykevän hallinnon rakentamiseen, kustannuksiin ja todella kalliiden tietojärjestelmien hankintaan liittyvät asiat.

Jos olen ymmärtänyt oikein – ja en välttämättä tietystikään ole – niin ensin rakennetaan hallintokoneisto ja sitten aletaan miettiä vasta varsinaisia substanssiasioita eli miten ihmistä aiotaan hoitaa ja mitä palveluja hänelle rakennetaan tulevalla hyvinvointialueella.

Hoitopolku on yhden määritelmän mukaan peräkkäisten hoitojen ja hoitojaksojen kokonaisuus potilaan näkökulmasta.

Esimerkiksi monille pitkäaikaissairauksille on määritelty vuosien saatossa hoitopolut.

Käytännössä siis tulevat hyvinvointialueiden päättäjät päättävät, miten hoito ja hoitopolut organisoidaan suuremmassa mittakaavassa.

Silloin se tarkoittaa palveluja tarvitsevan näkökulmasta sitä, missä on lähin terveysasema tai hoitopaikka ja entä jos joudun leikkaukseen, missä se sitten tai voi tapahtua.

Tulevilla aluepäättäjillä ei ole helppoja päätöksiä edessään. Ajan kuluessa päätettäviksi tulevat rajallisten ja resurssien puitteissa konkreettiset kysymykset, missä hoito annetaan ja missä on mitäkin lähipalveluja.

Jos tuleville hyvinvointialueille halutaan saada mahdollisimman hyvä potku ja oikeutus, niin hallintoasioiden rinnalla on pohdittava heti, kuinka tulevassa isossa kokonaisuudessa aletaan rakentaa ja organisoida vaikuttavia ja tasapuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Ratkaisut eivät nimittäin synny aivan hetkessä.

Palvelun toteuttavat käytännössä osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Henkilöstön osaaminen, riittävyys ja osallistaminen suureen muutokseen ovat tärkeitä. Syntyy valtavan uusia organisaatioita ja työnantajia. On hyvä heti alussa lähteä osallistavan ja kuuntelevan henkilöstöpolitiikan näkökulmasta liikkeelle.

On tärkeää puhua vaaleja valmisteltaessa asioista ja palveluista mahdollisimman konkreettisella tasolla, niin saamme keskustelua aikaiseksi tulevista sote- ja pelastusalan asioista ja sitä kautta myös aluevaalien äänestysprosentti hyvälle tasolle. Niin puolueilla kuin muilla toimijoilla on tässä oma vastuunsa.

Keijo Tauriainen (kok.)

Seinäjoki

Kommentoi