Lukijoilta: Huikea kannanotto paremman tulevaisuuden puolesta

”Kehittyneissä länsimaissa taloudellisen vaurauden kartuttaminen näyttäytyy ensisijaisena tienä hyvään elämään ja talouspuheesta on muodostunut keskeinen tapa käsitteellistää ja selittää maailmaa ja kansalaisten hyvän elämän päämääriä.” Lainaukset ovat kirjasta Rakkautta ja valoa – Tie hyvään tulevaisuuteen (Docendo/ Arto O. Salonen, Mikko Kurenlahti, Ari Jaaksi).

Hyvä tulevaisuus näyttäytyy heidän mielestään toisenlaisessa asussa koska: ”Kulutusmyönteisyyden varaan rakennettu teollisen yhteiskunnan menestys ei pohjimmiltaan salli pysyviä kokemuksia tyytyväisyydestä ja elämän täyttymyksestä.” Se, että pidämme onnen ja lohdutuksen lähteinä edellä mainittuja tekijöitä, synnyttää ”globaalilla tasolla ristiriidan jatkuvan kasvun ja alati niukkenevien resurssien välillä ja uhkaa suistaa ihmiskunnan toivottomaan kilpailuun ja selviytymistaisteluun.”

Kirjan mukaan yksi hyvän elämän maaleista on tyytyväisyys ja tyytyväiseksi tullaan sillä hetkellä, kun onnistutaan määrittelemään riittävyys. ”Rajallisessa maailmassa ajaudutaan vääjämättä umpikujaan, jos sopivasti on aina vähän enemmän kuin on saatavilla juuri nyt. Ennennäkemättömästä vauraudesta huolimatta vaivaa ainainen puute.”

Kirjan kirjoittaneet ovat kumouksellisia, he eivät usko markkinatalouden lipunkantajia, vaan äityvät väittämään, että hyväksi koettu elämä rakentuu valtaosin aineettomien asioiden varaan kuten tieto, ystävyys, itseilmaisu, yhteys muihin ihmisiin, terveys, vapaus ja kiintymys. Heidän mielestään elämän sisällöllistä rikkautta vahvistavat asiat kääritään pehmeisiin paketteihin. Niitä ovat esimerkiksi ilo, ystävyys, esteettisyys, empatia, osallisuuden kokeminen, luovuus ja ymmärretyksi tuleminen.

Kirjoittajat muistuttavat vielä, että jokainen valinta on kannanotto jonkinlaisen tulevaisuuden puolesta. Jokapäiväisten valintojen avulla ihminen kertoo toisille ihmisille, kuka hän on ja mitä pitää tärkeänä.

Markku Laitinen

Pietarsaari

Kommentoi