Lukijoilta: Hulevesimaksujen kohtuullistamisesta

Vaasassa on ollut hulevesimaksu käytössä siten, että siitä on peritty maksua vuosina 2019 ja 2020.

Jos verrataan Vaasan kaupungin perimää hulevesimaksua Suomen muiden kaupunkien perimään maksuun, voidaan Vaasan perimän maksun katsoa olevan kalleudessaan aivan omaa luokkaansa. Monessa Suomen kaupungissa ei peritä hulevesimaksua ollenkaan.

Samaan aikaan, kun Vaasassa peritään maan kalleinta hulevesimaksua, ovat myös hyvin monet asumiseen liittyvät kustannukset nousseet Vaasassa. Nämäkin kustannukset ovat nousseet viime vuosina enemmän kuin keskimäärin.

Hulevesimaksun perimispäätös tehtiin v. 2015 teknisessä lautakunnassa. Tuon ajankohdan jälkeen on Vaasan veroprosenttia nostettu kolme kertaa ja hulevesimaksu on otettu käyttöön oikeuskäsittelyjen jälkeen v. 2019.

Asukasyhdistykset tekivät 20.3.2019 päivätyssä kirjeessä esityksen hulevesimaksuista luopumiseksi kaupunginhallitukselle. Kirje meni virkakoneistossa kaupunginhallituksen sijasta tekniseen lautakuntaan, missä asia on ollut lautakunnan listalla myöhemmin v. 2019, ja josta esittelijä poisti sen puutteellisen valmistelun vuoksi.

Vaasan Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti asiasta valtuustoaloitteen toukokuun kaupunginvaltuuston kokouksessa. Esitimme, että Vaasan kaupunki nimeää luottamushenkilöistä ja virkamiehistä nimetyn työryhmän, jonka tehtävänä on uudelleenarvioida hulevesimaksun maksuperusteet noudattamaan valtakunnallista tasoa ja että uusi maksutaulukko on käytössä jo vuodelle 2021.

Evästyksenä valmistelulle esitimme myös, että mikäli hulevesimaksua ei voida poistaa kokonaan, niin yhtä omakotitonttia koskeva hulevesimaksu ei saa olla kuin maksimissaan 40 euroa vuodessa riippumatta tontin koosta. Myös vapaa-ajanasunnot, joilta peritään hulevesimaksu, tulisi arvioida samalla periaatteella.

Vaasan Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kommentoi