Lukijoilta: Huonon huoltosuhteen syistä, tekosyistä ja eläkkeistä

Yhteiskuntatieteiden tri, sosiaaliturvapolitiikan dos. ja vakuutusmatemaatikko Olli Pusan ansiokkaat kirjoitukset (Ilta-Sanomat 5.1.2018 ja Iltalehti 24.3.2019) eläkejärjestelmästämme, sen hallinnoinneista ja hallinnoinnin päivänvaloa kestämättömyyksistä, sivusi myös työikäisten eläkkeiden maksajien määrän vähenemistä, maahanmuuton tarvetta puuttuvan työvoiman korvaajana, sekä huonoa ja yhä huononevaa huoltosuhdettamme.

Pusa toteaa, että tapahtuneen (kymmeniä tuhansia), suurelta osin humanitaarisen maahanmuuton kustannuksiksi on äskettäin arvioitu noin 3 miljardia vuodessa, ja että arvion mukaan Suomeen tarvittaisiin 1,4 miljoonaa maahanmuuttajaa 30 vuodessa. Eläkejärjestelmäämme eivät pidä pystyssä maahanmuuttajat, vaan eurot, toteaa Pusa.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisten määrä edelleen vähenee Suomessa tulevina vuosikymmeninä.

Sotien jälkeen syntyneistä suurista ikäluokista suurin osa on jo eläkkeellä. Tämä tarkoittaa, että työssäkäyvien ja ei-työllisten määrän suhde, ns. huoltosuhde, tulee huononemaan entisestään tulevina vuosikymmeninä.

Pusan mukaan matala syntyvyys on toki ongelma, mutta ensin pitää kysyä, miksi sitä on tahallaan ajettu? Ja sitten kysellään miksi kansakuntien itsetuhoinen käytös toteutuu?

Vuoden 1970 aborttilain (L1970/239) jälkeen on tehty n. 750 000 laillistettua lastenmurhaa, kun keskiarvona käytetään 15 000/vuosi. Alkupäässä 1970 luvulla murhia tehtiin yli 20 000/vuosi, enimmillään 23 000/vuosi, nykyisin n. 10 000/vuosi.

Kun siihen lisätään 1950-luvun loppupuolen ja 1960-luvun lastenmurhat, murhien kokonaismääräksi tulee noin miljoona. Ja kun huomioidaan se, että vuoden 1970 jälkeen murhatuista tietysti useimmat olisivat murhaamattomina avioituneet ja saaneet lapsia, puuttuu Suomesta työikäistä väestöä tuo noin 1,4 miljoonaa (ennuste edellä).

Kaikki 1970 jälkeen murhatuista eivät olisi enää työikäisiä, mutta noin 1,5 miljoonaa on se, minkä verran Suomesta puuttuu työikäistä väestöä sen vuoksi, kun heidät on murhattu jo ennen maailmaan tuloaan. Ja elämähän alkaa silloin, kun miehen siittiösolu hedelmöittää naisen munasolun – ei vasta siitä, kun lapsi tulee äidin kohdusta ulos.

Sotien jälkeisen suuren syntyvyyden on usein sanottu olevan huonon huoltosuhteemme yksi syy, ja lisääntyvä maahanmuutto on monesti julistettu välttämättömäksi, koska muuten meiltä sanotaan loppuvan työvoiman.

Tosiasiassa työikäisen työvoiman puuttumisen vaiettu pääsyy suhteessa ei-työllisiin suuriin ikäluokkiin ovat lastenmurhat – laittomat ja laillistetut. Mutta tästä todellisesta pääsyystä vaikenemisesta ja sen esiin nostamisen vaientamisesta vallitsee päätöksentekijöiden suuren enemmistön ja medioiden keskuudessa liikuttava yksimielisyys.

Pyhän Raamatun Jumalan Liiton Sanojen 10. käskyn (2 Ms 20:1-17; 5 Ms 5:1-22), mukaan lukien ”Älä tapa”, mukaan eläminen sisältää myös lupauksen, ”että menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.” Apt 17:24-32.

Pentti Heiska

Ylistaro

Kommentoi