Lukijoilta: Hyvä suunnittelu takaa laadukkaan hoidon

Jotta hoidon laatu ja työntekijöiden hallinnan tunne voivat säilyä hoitotyössä, tulee resurssien käyttö suunnitella hyvin perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon välillä. Potilaiden/asiakkaiden tulee kaiken aikaa olla oikeassa kohtaa hoitoketjua. Vaasan keskussairaalan tehohoidon henkilökunnan reaktiot julkisuudessa kertovat siitä, että näin ei asian laita ole. Muillakin sairaalan osastoilla on liian vähän henkilökuntaa.

Tilanteeseen tulee löytää pitkäjänteinen ratkaisu. Se edellyttää mielestäni hoitosektorin budjetoinnin uudelleen arviointia ja jakamista. Toistaiseksi erikoissairaanhoitoa on priorisoitu.

Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta on vuosia nostanut esiin sen ongelman, joka liittyy sektorin alibudjetointiin. Se on suuruudeltaan vuositasolla useita miljoonia. Koska toiminta on pääasiassa lakisääteistä, on kaupunginvaltuusto joutunut osoittamaan sektorille syksyisin lisämäärärahaa. Tämä puolestaan tekee mahdottomaksi sektorien yksiköiden pitkän tähtäimen suunnittelun ja kehittämistyön.

Hoitoresurssien hyvä suunnittelu mahdollistaa ennalta ehkäisevän toiminnan ja hyvän tuen ja hoidon sosiaali- ja terveyssektorin asiakkaille. Oikein resursoitu hoitohenkilöstö on kaikkien osapuolten etu.

Hyvä, oikea-aikainen hoito ja tuki hoitoketjun oikeassa kohdassa vähentää erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa painetta. Oikein mitoitettu budjetointi luo paremmat edellytykset tuelle ja hoidolle hoitoketjun kaikilla tasoilla ilman, että resurssia tarvitsee lisätä. Kun potilas ei saa perusterveydenhuollossa tarvitsemaansa apua, hakeutuvat he lopulta erikoissairaanhoitoon, joka ylikuormittuu.

Pohjanmaa on perustanut hyvinvointialueen, joka kattaa hoidon kaikki tasot sosiaalitoimesta terveydenhuoltoon. Toiminta käynnistyy vuonna 2022. Tulee olemaan haasteellista jakaa resurssit sisäisesti niin, että sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito voivat optimoida toimintansa.

Sektorin palkkaus on alhainen ja sitä tulisi monien mielestä korottaa. Asiasta päättävät työnantaja- ja työntekijäpuoli neuvotteluissaan. Tästä huolimatta tulemme tarvitsemaan hallitukselta ja eduskunnalta lisäresursseja, jotta selviämme palkankorotusten aiheuttamista lisäkuluista. Henkilökunnan tarve on akuutti. Hyvä työilmapiiri ja asianmukaiset edellytykset työntekoon ovat sekä työnantajan että työntekijöiden korkealle priorisoimia.

Sture Erickson (r.)

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen

Vaasa

Kommentoi